Kultura | rozrywka | edukacja

Mieszkańcy Kątów zaangażowani w akcję charytatywną „Noworoczny Dar”

W dniach 14-15 styczeń odbyła się organizowana już po raz piętnasty wspólnie przez oo. Franciszkanie z Jasła i Jasielski Dom Kultury, we współpracy z miejscowymi szkołami i przedszkolami oraz parafiami, kwesta na rzecz zakupu sprzętu medycznego dla jasielskiego szpitala. W akcję czynnie włączyło się Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Kąty „Pokolenie” oraz Związek Młodzieży Wiejskiej w Kątach.

Noworoczny Dar w Kątach
Fot. © Marek SROKA

Wsparcie akcji przeprowadzono w obu dniach. Najpierw w sobotę 14 stycznia odbyła się zabawa dla młodzieży, z której zysk z biletów wstępu został przeznaczony właśnie na ten cel a następnie 15 stycznia wolontariusze przeszli przez miejscowość i zebrali dobrowolne datki od mieszkańców.

Ogółem udało się zebrać 1 864,95 zł – jak na miejscowość liczącą zaledwie 1 tys. wszystkich mieszkańców Kąty okazały się hojne.

Inicjatorem przystąpienia do akcji miejscowości Kąty była prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Kąty – Krystyna Źrebiec, jej pomysł na przystąpienie do kwesty spotkał się z aprobatą i dlatego udało się zebrać o parę złotówek więcej na sprzęt ratujący ludzkie życie.

Marek Sroka

Back to top button