Informacje

Jasło ma dwóch nowych obywateli. Honorowych

Jan Małek oraz Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz zostali włączeni w poczet Honorowych Obywateli Miasta Jasła. Rada Miejska, na wniosek Kapituły, nadała im tytuły za działalność przyczyniającą się do wzrostu promocji miasta w dziedzinie życia społecznego i kultury.

Jerzy Duduś Matuszkiewicz
Burmistrz Jasła z Jerzym Matuszkiewiczem podczas spotkania w listopadzie ubiegłego roku.
Fot. © ARCHIWUM URZĘDU MIASTA JASŁA

Z wnioskiem o pośmiertne nadanie tytułu honorowego obywatela naszego miasta Janowi Małkowi wystąpiła grupa radnych: Elżbieta Bernal, Andrzej Dybaś, Krzysztof Czeluśniak, Stanisław Zając, Alicja Nowosielska, Maria Jagielska, Maria Filip-Niwelt, Adam Koszelnik, Józef Kędrek, Maria Szańca, Zdzisław Dziedzic, Roman Kościow.

Pomysł poparła dyrekcja Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz środowiska związane z osiedlem Hankówka: przewodniczący Zarządu Osiedla Józef Twarduś, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisław Cholewiak oraz prezes Międzyosiedlowego Klubu Sportowego „Jasiołka Hankówka-Brzyszczki” Krzysztof Kudłacz.

Jan Małek (1927-2011) to znany w lokalnym środowisku działacz społeczny. Przez trzy kadencje wypełniał mandat radnego Rady Miejskiej Jasła (w latach 1990-1994, 1994-1998 i 1998-2002). Jednak szczególnie związany z miejscem swojego urodzenia – Hankówką, gdzie w latach 1999-2003 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Osiedla. To m.in. dzięki jego wysiłkom udało się tu wybudować stadion piłkarski z obiektem szatniowym oraz wiele innych inwestycji. Mocno zaangażował się również w działalność miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przez wiele lat gromadził materiały dokumentujące historię osiedla. Efektem tego jest powstanie w 2008 roku pierwszej monografii Hankówki, której był współautorem.

Po śmierci został pochowany na Nowym Cmentarzu przy ulicy Mickiewicza w Jaśle.

„Jego działalność przyczyniła się do wzrostu promocji miasta w dziedzinie życia społecznego” – napisano w uchwale.

Drugi z włączonych w poczet honorowych obywateli to urodzony w Jaśle Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, autor blisko dwóch setek utworów muzycznych ilustrujących filmy fabularne, popularne seriale telewizyjne, filmy krótkometrażowe i animowane.

Do najważniejszych należy zaliczyć kompozycje do: „Stawki większej niż życie”, „Wojny domowej”, „Czterdziestolatka”, „Janosika”, „Jak rozpętałem II wojnę światową”, „Podróży za jeden uśmiech”, „Kolumbów”, „Alernatywy 4”, „Poszukiwany Poszukiwana”, „Nie lubię poniedziałku”, „Małżeństwa z rozsądku”, „Zaklętych rewirów”, „Wiernej rzeki”, „Przygód psa Cywila”, „Stawiam na Tolka Banana”, „Czterdziestolatka 20 lat później”, „Barbara i Jan” „Siedliska”, „Życia na gorąco”, czy „Syzyfowych prac”.

Wniosek poparły: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Jasielski Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle.

Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki: – Jan Małek, osoba niezwykle zasłużona dla samorządu jasielskiego, otrzymała taki tytuł. Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz to osoba dla niektórych Jaślan mniej znana, ale chciałem powiedzieć, że osoba, która może niezwykle dużo dobrego swoim obywatelstwem Jasłu przysporzyć. To jest muzyk wielkiego formatu oraz jeden z największych kompozytorów muzyki filmowej i jazzowej. Myślę, że to, że przyjmuje tytuł honorowego obywatela miasta Jasła i pokazuje, że stąd jego korzenie to dla nas jest bardzo ważne i prestiżowe. To jest jedna z przesłanek, którym Rada kieruje się przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji. Nie tylko to, że osoba mieszka w Jaśle i dużo robiła dla samego miasta. Natomiast tytuł honorowego obywatela to włączenie osoby w skład naszych mieszczan.

Do Kapituły, w skład której wchodzą oprócz burmistrza miasta, przewodniczącej Rady Miejskiej Jasła oraz jej zastępcy przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej, napłynęły już kolejne wnioski o nadanie tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” i „Zasłużonego dla Miasta Jasła”, które będą rozpatrywane w stosownym czasie.

Za nadaniem tytułów opowiedziało się osiemnastu radnych. Wiceprzewodniczący Rady Henryk Rak (klub Prawa i Sprawiedliwości) był jedynym, który wstrzymał się od głosu.

Z jego wypowiedzi podczas dyskusji nad projektami uchwał wynika, że kapituła miała obradować jeszcze nad kolejnymi wnioskami, jednak do spotkania nie doszło.

Była wola kapituły, żeby spotkać się za tydzień i rozpatrzyć inne wnioski dotyczące „Zasłużonego dla Miasta Jasła”. Niestety pani przewodnicząca nie doprowadziła do spotkania kapituły. Instytucje, które występowały z wnioskami dopytują się, co się dzieje w tej Radzie, że od dwóch lat Rada nie może rozpatrzyć tych wniosków. Jest mi, jako radnemu, z tego tytułu bardzo przykro, że nie wykonujemy wobec instytucji, które zgłaszają określone osoby, swoich powierności. Powinniśmy się spotkać, bo tak było powiedziane na tej kapitule. Tego wymaga od nas społeczeństwo i instytucje, które desygnują dane osoby do poszczególnego tytułu. Ponieważ pani przewodnicząca nie doprowadziła do spotkania, nie wiem jakie to podłoże miało, jestem jak najbardziej za nadaniem tego honorowego obywatelstwa natomiast nie będę uczestniczył w głosowaniu. – grzmiał na sesji.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE