Informacje

Zmiany organizacyjne w Starostwie

Z dniem 14 maja br. nastąpiły zmiany organizacyjne w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Gabinety Starosty i Wicestarosty wraz z Sekretariatem zostały przeniesione na III piętro. Tam również znajdą się: Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy, Wydział Inwestycji, Biuro Radców Prawnych oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Numery telefonów do Sekretariatu oraz Wydziałów Starostwa pozostały bez zmian.

Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jednocześnie informujemy, iż Starosta Jasielski oraz pracownicy poszczególnych wydziałów pracujący na III piętrze, do czasu zapewnienia dostępności do pomieszczeń biurowych (przebudowa windy) dla osób niepełnosprawnych, starszych i mających problemy z poruszaniem się przyjmować będą interesantów – po wcześniejszym zgłoszeniu – w pokoju 215 na II piętrze.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 13 44 834 10, 13 44 834 20, 13 44 834 30 oraz 13 44 631 89.

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE