Informacje

Jest nowy dyrektor JDK-u

Janusz Szewczyk
Janusz Szewczyk, nowy dyrektor Jasielskiego Domu Kultury. Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła powołał Janusza Szewczyka na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury – poinformowała w poniedziałek wieczorem Agata Koba, rzecznik prasowy magistratu. Wyłoniony w postępowaniu konkursowym nowy szef miejskiej instytucji kultury obejmie stanowisko z dniem 23 lipca br.

Pod koniec września ubiegłego roku burmistrz miasta odwołał ze stanowiska dotychczasową dyrektor Krystynę Kasprzyk, podając za powód „odstąpienie od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu działania instytucji kultury, przedstawionym przez panią Krystynę Kasprzyk w koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej, w związku z powołaniem w/w na stanowisko Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury w 2007 roku”. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzono dotychczasowej zastępczyni Helenie Gołębiowskiej i jednocześnie rozpisano konkurs, do którego przystąpiła dziesiątka kandydatów (w tym jedna osoba nie spełniła wymagań formalnych). Powołana przez Andrzeja Czerneckiego komisja zarekomendowała burmistrzowi czterech kandydatów. Jednak ostatecznie odstąpiono od powołania któregokolwiek z nich.

W połowie maja br. ogłoszono kolejny konkurs oraz powołano komisję w składzie: zastępca burmistrza miasta Jasła Leszek Znamirowski (przewodniczący), kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bożena Molska-Olbrot (wiceprzewodniczący), radna Rady Miejskiej Jasła Alicja Nowosielska, przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Józef Laskowski oraz radca prawny jasielskiego magistratu Lucyna Gąsiorowska. Zadaniem komisji było dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami i zapoznaniu się z ich koncepcją programową, organizacyjną i finansową prowadzenia domu kultury oraz sporządzeniu listy rankingowej pod względem przydatności do pełnienia funkcji dyrektora miejskiej instytucji kultury. Lista została przedłożona burmistrzowi miasta przed 6 lipca, ponieważ do tego dnia trwała cała procedura.

W poniedziałek burmistrz miasta powołał Janusza Szewczyka na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury.

Janusz Szewczyk (rocznik 1956) dyplomuje się wyższym wykształceniem – jest magistrem pedagogiki kultury. Ukończył m.in. Studium Kulturalno – Oświatowe w Krośnie na Wydziale Choreografii Tańca, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie na Wydziale Kultury i Oświaty, Podyplomowe Studium Teatru i Filmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz szereg kursów, w tym: finanse przedsiębiorstwa na Wydziale Marketingu i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Do chwili obecnej zawodowo związany z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle, gdzie pracował jako nauczyciel – koordynator edukacji kulturalnej młodzieży. Jako lektor współpracuje również z największymi bankami głosów w Polsce – jest znany także z wielu produkcji reklamowych i promocyjnych emitowanych w lokalnej telewizji i stacjach radiowych.

W rozmowie z portalem regionalnym terazJaslo.pl podkreśla, że Jasielski Dom Kultury „będzie to instytucja łącząca tradycję z nowoczesnością i naukę z przyjemnością – takie prawdziwe centrum kulturalne regionu.”

Zakładam, że będzie to otwarty, pełen życia dom kultury współpracujący z samorządem, szkołami, instytucjami kultury, fundacjami, organizacjami, stowarzyszeniami regionalnymi i twórczymi w kraju i za granicą, a także z lokalnym biznesem. Nasze propozycje kulturalne pozwolą na zbudowanie marki, która będzie przyciągać ludzi, stanowić pozytywną promocję miasta w kraju i za granicą. – powiedział Janusz Szewczyk.

Nowy dyrektor dodaje, że razem ze swoimi współpracownikami będzie prowadził działalność dwutorowo. – Z jednej strony będzie to działalność odtwórcza, oparta na impresaryjnym, komercyjnym działaniu, pozwalającym na prezentowanie sztuki profesjonalnej (teatr klasyczny, opera, formy rozrywkowe, estradowe. kabaret), a z drugiej strony działalność twórcza, która pozwala uczestnikom na kreację w sekcjach czy zespołach artystycznych. Będziemy zachęcać mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wspierać i promować twórczość, wyszukując ciekawe projekty muzyków, różnorodnych artystów, grup nieformalnych.

Swoje obowiązki zacznie pełnić od 23 lipca br.

Dyrektorzy Jasielskiego Domu Kultury od momentu jego powołania:

Franciszek Stal (1951-1955)
Władysław Śliwiński (1955-1956)
Tadeusz Rojkowski (1956-1962)
Stanisław Cichy (1962-1967)
Marian Sobel (1967-1974)
Stanisław Cichy (1974-1976)
Józef Kobak (1976-1977)
Zbigniew Dranka (p.o. 1978)
Marian Sobel (1978-1991)
Karol Głowa (1991-2007)
Krystyna Kasprzyk (2007-2011)
Helena Gołębiowska (p.o. 2011-2012)

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE