Informacje

Dwukrotny medalista olimpijski Honorowym Obywatelem Miasta Jasła

Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła wywodzącemu się z naszej „małej Ojczyzny” dwukrotnemu medaliście olimpijskiemu we florecie Zbigniewowi Skrudlikowi. Jak napisano w uzasadnieniu „za propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, które przyczyniły się do wzrostu promocji miasta Jasła w dziedzinie życia społecznego”.

Zdjęcie ze spotkania władz miasta ze Zbigniewem Skrudlikiem
Zdjęcie ze spotkania władz miasta ze Zbigniewem Skrudlikiem we wrześniu ub. roku.
Fot. © archiwum Urzędu Miasta Jasła

Zbigniew Skrudlik jest związany z miastem poprzez miejsce swojego urodzenia (przyszedł na świat 12 maja 1934 roku). Tu spędził swoje lata dzieciństwa i młodości. Jest absolwentem Państwowego Gimnazjum i Liceum – dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego. To właśnie od aktywnej działalności w szkolnym klubie sportowym rozpoczęła się jego wielka przygoda ze sportem. Szczególną miłością zapałał do szpady i floretu i to właśnie w tej dyscyplinie osiągnął swoje największe sukcesy.

Można do nich zaliczyć: dwukrotne mistrzostwo (w roku 1961 i 1963) wicemistrzostwo Polski we florecie (w roku 1958 i 1968) oraz wicemistrzostwo Polski w szpadzie (1962 rok). Drużynowo osiągnął mistrzostwo (w roku 1956) i trzykrotnie wicemistrzostwo kraju w szpadzie (w roku 1963, 1965 i 1967) oraz sześciokrotnie wicemistrzostwo kraju we florecie (w roku 1957, 1964, 1968).

Ogromne sukcesy osiągnął również na arenie międzynarodowej. Podczas indywidualnych Mistrzostw Świata florecistów najwyżej był na czwartym miejscu (w 1963 roku). Drużynowo stawał dwukrotnie na drugim miejscu (w 1963 i 1965 roku) oraz czterokrotnie na trzecim miejscu (w roku 1961, 1962, 1966 i 1967).

Najcenniejszymi medalami zdobytymi w jego karierze zawodniczej są krążki przywiezione z olimpiad. W 1964 roku przywiózł z Tokio srebrny medal w drużynie florecistów, a w 1968 roku z Meksyku brązowy medal w drużynie florecistów.

Po zakończeniu kariery zawodniczej podjął się trenowania polskiej kadry narodowej florecistów, z którą przywiózł dwa złote medale z Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (w roku 1972) – indywidualnie i w drużynie.

Zajmuje zasłużone miejsce w panteonie polskich olimpijczyków. Jego sylwestka znajduje się na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego wśród wielu wybitnych sportowców reprezentujących barwy naszego kraju.

We wrześniu ubiegłego roku doszło do spotkania Zbigniewa Skrudlika z władzami miasta: burmistrzem Andrzejem Czerneckim oraz jego zastępcą Leszkiem Znamirowskim, którego inicjatorem był radny Zdzisław Dziedzic.

Od tego czasu podjęto starania o uhonorowanie wybitnego jaślanina i jego zasług, które przyczyniły się do promocji naszego miasta.

Są grupy obywateli, które w bieżącym życiu miasta są bardzo widoczne. Spośród nich są wskazywane osoby, które są nagradzane tytułami „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” bądź „Zasłużony dla miasta Jasła”, ale są też takie osoby, które są związane z Jasłem poprzez miejsce urodzenia, a później osiągają w swoim życiu zawodowym sukcesy, które nobilitują miejsce, z którego pochodzą. Właśnie Zbigniew Skrudlik jest taką osobą, która właśnie poprzez swoją pracę trenerską, poprzez swój dorobek jako sportowca olimpijczyka przysparza Jasłu splendoru miasta skąd pochodzą ludzie wybitni. Przyjęcie przez taką osobę tytułu honorowego obywatela ubogaca naszą społeczność. W roku olimpijskim pan Skrudlik, który jest wielokrotnym olimpijczykiem, osobą części starszego społeczeństwa znaną, wśród młodych ludzi za sprawą spotkań zaczyna być bardziej znany, myślę jest taką osobą, która w gronie osób obdarzonych mianem honorowego obywatela podnosi rangę naszego miasta i jest dobrym ambasadorem spraw jasielskich w różnych miejscach Polski, Europy i świata. – powiedział Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Burmistrz chciałby, aby uroczyste wręczenie tytułu nastąpiło podczas zawodów szermierczych tak, aby jak najszerszemu gronu mieszkańców zaprezentować tą dyscyplinę sportu.

To będzie uzależnione od kalendarza pana Skrudlika i ustaleń z przewodniczącą Rady Miejskiej. Chcemy, żeby to nastąpiło w tym roku i odbyło się w takim otoczeniu, aby jak najwięcej mieszkańców Jasła mogło uczestniczyć przy nadawaniu tego wyróżnienia. – podkreślił.

W obecnej kadencji tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” nadano: Jerzemu „Dudusiowi” Matuszkiewiczowi oraz Janowi Małkowi.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE