Fotorelacje

Intronizacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II w Cieklinie

W dniu 6 lipca 2013 r. w kościele parafialnym w Cieklinie odbyła się doniosła uroczystość Intronizacji relikwii Jana Pawła II, której dokonał arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego, przy udziale arcybiskupa Edwarda Nowaka – pochodzącego z Nowego Żmigrodu, a przebywającego w Watykanie oraz księży rodaków parafii Cieklin, z dekanatów: Dębowiec i Nowy Żmigród oraz z diecezji tarnowskiej, w sumie 20 księży.

Uroczystością kierował proboszcz parafii Cieklin ks. Franciszek Motyka. Mszę Świętą celebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przy udziale obecnych księży. W wygłoszonym kazaniu arcybiskup Mokrzycki przytoczył wspomnienia z życia błogosławionego Jana Pawła II, z okresu kiedy pełnił przy Papieżu funkcję sekretarza . W czasie uroczystości wystąpił chór męski, schola z Cieklina i Dobryni. Oczywiście nie zabrakło oddziału kosynierów, którzy wspaniałymi strojami uświetnili uroczystość. OSP z Cieklina wystawiła poczet ze sztandarem.

W podsumowaniu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreślił duże zaangażowanie parafian w przebieg uroczystej mszy świętej, piękne śpiewy z tekstem o błogosławionym Janie Pawle II i liczny udział. Po błogosławieństwie relikwią bł. Jana Pawła II, księża i parafianie przystąpili do Jej ucałowania. Z oddziałem kosynierów zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i arcybiskup Edward Nowak.

Włodzimierz Rzońca

Fot. © Włodzimierz Rzońca

SŁOWA KLUCZOWE