Kultura | rozrywka | edukacja

„Dbam o świat – ptak mój przyjaciel”

10 grudnia 2013 r. odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle podsumowanie projektu „Dbam o świat – ptak mój przyjaciel”, adresowanego do dzieci i młodzieży z powiatu jasielskiego.

Fot. © MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

Projekt miał na celu uwrażliwienie na otaczającą przyrodę – zwłaszcza zwrócenie uwagi na bogactwo gatunków ptaków w powiecie jasielskim, na ich znaczenie dla środowiska oraz potrzebę ochrony. Projekt obejmował wyjazdy do Myscowej, gdzie w stacji badawczej Stowarzyszenia Carpatica miały miejsce zajęcia oraz sesja ornitologiczna, warsztaty terenowe w Foluszu oraz konkurs w trzech formach: plastyczny, fotograficzny i wiedzy.

We wszystkich wydarzeniach udział wzięło 324 uczniów z 28 szkół powiatu jasielskiego: SP nr 1 w Jaśle, SP nr 2 w Jaśle, SP nr 4 w Jaśle, SP nr 7 w Jaśle, SP w Desznicy, SP w Brzyskach, SP w Umieszczu, SP w Krempnej, SP w Opaciu, SP w Szebniach, Integracyjna SP nr 12 w Jaśle, ZSM nr 5 w Jaśle, SP w Łężynach, SP w Cieklinie, ZSS w Sieklówce, Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Gimnazjum nr 2 w Jaśle, Gimnazjum nr 4 w Jaśle, Gimnazjum w Brzyskach, Gimnazjum w Skołyszynie, Gimnazjum w Umieszczu, Gimnazjum w Kątach, I LO w Jaśle, II LO w Jaśle, ZS nr 3 w Jaśle, ZS nr 4 w Jaśle, ZST w Jaśle, LO w Kołaczycach, MDK w Jaśle oraz zaproszeni goście z tarnowskich szkół.

Tak duże zainteresowanie proponowanymi formami spowodowało, iż w ogłoszonych konkursach nagrodzono łącznie ponad 50 uczestników, którzy zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie. Przed wręczeniem nagród prezentację na temat „Sowy Polski” wygłosił inż. leśnik Sławomir Czyżowicz.

Nagrody ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle wręczały Grażyna Leńczuk Dyrektor MDK i Małgorzata Piotrowska Wicedyrektor MDK.

Zwycięzcami konkursu wiedzy dotyczącego ochrony przyrody na terenie powiatu jasielskiego i Beskidu Niskiego (z uwzględnieniem ornitologii) zostali:

w kat. wiekowej – szkoły podstawowe kl. IV – VI:
Antoni Madej (SP nr 2 w Jaśle), Arkadiusz Źrebiec (SP w Krempnej) oraz Kacper Olejarz (SP w Krempnej)
w kat. wiekowej – gimnazja:
Oliwia Śmietana z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, która zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników testu
w kat. wiekowej – szkoły ponadgimnazjalne:
Patrycja Sypień z LO w Kołaczycach.

Laureatami pierwszych miejsc w konkursie plastycznym pod hasłem „Ptak mój przyjaciel” zostali:

w kat. wiekowej – szkoły podstawowe kl. I – III:
Adriana Maziarz (ZSS w Sieklówce)
w kat. wiekowej – szkoły podstawowe kl. IV – VI:
Karolina Leśniak (MDK w Jaśle)
w kat. wiekowej – gimnazja:
Izabela Świątek (MDK w Jaśle)
W kat. wiekowej – szkoły ponadgimnazjalne miejsc nie przyznano.

Do konkursu fotograficznego należało nadesłać zdjęcia inspirowane obserwacją świata ptaków występujących w Beskidzie Niskim, w szczególności w powiecie jasielskim. Pierwsze miejsca zajęli:

w kat. wiekowej – szkoły podstawowe kl. I – III:
Karolina Stańczak z SP nr 1 w Jaśle
w kat. wiekowej – szkoły podstawowe kl. IV – VI:
Gabriela Kwaśny z SP w Brzyskach
kat. wiekowej – gimnazja:
Patrycja Marchewka z Gimnazjum nr 1 w Jaśle
w kat. wiekowej – szkoły ponadgimnazjalne:
Katarzyna Misior z II LO w Jaśle

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie www.mdkjaslo.pl.

Prace konkursowe oceniali: konkurs plastyczny: Anna Brożyna – plastyk JDK, Ewa Kusiak – plastyk MDK, Sławomir Czyżowicz – ornitolog, inż. leśnik; konkurs fotograficzny: Justyna Maniak – kulturoznawca, nauczyciel edukacji filmowej MDK w Jaśle, Dariusz Tęcza – nauczyciel fotografii MDK w Jaśle i Sławomir Czyżowicz – ornitolog, inź. leśnik; konkurs wiedzy: Katarzyna Dedo – nauczyciel eko-turystyki MDK w Jaśle, Agnieszka Kuczała – animator kultury, organizator imprez MDK w Jaśle, Sławomir Czyżowicz – ornitolog, inź. leśnik

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację wydarzeń objętych projektem. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zaproponowanych formach odniesie oczekiwane skutki, tj. zachęci dzieci i młodzież do odkrywania bogactwa i piękna przyrody powiatu jasielskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a laureatom konkursów serdecznie gratulujemy!

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE