Informacje

Jasielscy policjanci otrzymali pochwały od Komendanta Wojewódzkiego i Starosty Jasielskiego

W miniony piątek w Jaśle odbyła się odprawa roczna. Jej przedmiotem było podsumowanie pracy jasielskich policjantów w 2013 r. oraz omówienie przedsięwzięć na rok bieżący.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Jaśle inspektor Andrzej Wędrychowicz. Uczestniczyli w niej Starosta Jasielski, Adam Kmiecik, I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Kazimierz Mruk, Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle, Marian Szmyd, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Jaśle, Kazimierz Łaba, burmistrzowie i wójtowie z gmin Powiatu Jasielskiego oraz naczelnicy wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Powiatowy Komendant Policji w Jaśle Andrzej Wędrychowicz podsumował pracę jasielskich policjantów w 2013 roku, prezentując informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim w ubiegłym roku. Słowa wdzięczności za wsparcie działalności jasielskiej policji skierował do przedstawicieli samorządów powiatu jasielskiego.

W swoim wystąpieniu I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Kazimierz Mruk wysoko ocenił poziom pracy jasielskiej jednostki. Podziękował za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Serdecznie dziękuję za kolejny rok działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Prezentowane przez komendanta sprawozdanie i statystyki świadczą o prężnej działalności jasielskiej policji – mówił Starosta Jasielski, Adam Kmiecik. Wśród najważniejszych przedsięwzięć starosta wymieniał przeniesienie Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie, do nowej siedziby oraz zaprosił wójtów i burmistrzów powiatu jasielskiego do dalszych prac związanych z planem budowy nowej komendy w Jaśle. – Cieszę się również, że udało się doposażyć Wydział Prewencji KPP Jasło oraz z faktu organizacji dużych ćwiczeń na pograniczu polsko- słowackim, niech to będzie dobry prognostyk na organizowanie częściej takich działań, które maja na celu doszkalanie naszych funkcjonariuszy – dodał Kmiecik.

Podsumowując odprawę podkreślił, że osiągnięte efekty to wynik zaangażowania policjantów i pracowników, jak też udanego współdziałania z partnerami, którymi są samorządy oraz wiele instytucji wspierających jasielską policję.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

Back to top button