Na drogach

Odblaskowe pierwszaki

Prawie tysiąc elementów odblaskowych trafiło dzisiaj do uczniów klas pierwszych jasielskich szkół podstawowych. Podczas zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie spektaklu najmłodsi uczniowie poprzez zabawę poznawali podstawowe zasady ruchu drogowego.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Akcja rozdawania najmniej chronionym uczestnikom ruchu drogowego elementów odblaskowych, które po zapadnięciu zmroku są widoczne w blasku reflektorów samochodowych z odległości kilkudziesięciu metrów i pozwalających kierowcy na wcześniejszą reakcję, została zapoczątkowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie z inicjatywy śp. Stanisława Zająca. I tak już od kilkunastu lat pracownicy Ośrodka docierają do najmłodszych mieszkańców byłego województwa krośnieńskiego, szczególnie do tych najmniejszych miejscowości, w których często brakuje jeszcze oświetlenia dróg.

Na dzisiejszy spektakl w Jasielskim Domu Kultury przybyli pierwszoklasiści ze wszystkich miejskich szkół podstawowych. W organizację przedsięwzięcia włączyli się przedstawiciele: WORD-u – Bogusław Kolarczyk i Wacław Dusza, Policji – Komendant Powiatowy Andrzej Wędrychowicz i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Andrzej Przebięda oraz Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego – prezes Zarządu Józef Biernacki.

Spotkanie uroczyście otworzył zastępca burmistrza miasta Jasła, który w trakcie swojego wystąpienia podziękował nauczycielom oraz dzieciom, którzy tak licznie przybyli na nie oraz dyrekcji Ośrodka za promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród jego najmłodszych uczestników.

Bezpieczeństwo przez zabawę to bardzo oryginalna forma nauki. Bezpieczeństwo na drodze jest szczególnie ważne. Ostatnie wydarzenia wskazują na to, że o bezpieczeństwo powinniśmy dbać. – powiedział Leszek Znamirowski.

Spektakl w wykonaniu grupy estradowej „Szafir” był połączeniem nauki o zasadach ruchu drogowego z zabawą. W jego trakcie organizowane były konkursy, w trakcie których dzieci musiały wykazać się znajomością podstawowych znaków poziomych i pionowych. Każde z nich otrzymało w nagrodę kamizelki odblaskowe.

Na zakończenie głos zabrał szef jasielskiej Policji. – Myślę, że spektakl, który był przedstawiony, utkwi w Waszej pamięci na długo. Jak widzieliście, odblaski są na co dzień bardzo ważne. Czy rano jak idziecie do szkoły czy wieczorem jak wracacie ze szkoły czy innych spotkań. Zawsze pamiętajcie, aby nosić odblaski. Nie wstydźcie się tego. To jest tylko kawałek plastiku, ale jakże ważnego. W światłach reflektorów jest to widoczne już z dalekiej odległości. Poproście rodziców, aby te odblaski, które dostaniecie, przyczepili Wam na kurtkach, czapkach, płaszczach, torbach, nawet na butach, bo jest to widoczne z daleka. Mam jeszcze jedną prośbę. Jeżeli Wasi rodzice, babcie, dziadkowie będą wybierali się po zmroku na spacer to czasami pożyczcie im tych odblasków, bo oni też powinni być widoczni na drogach. – powiedział insp. Andrzej Wędrychowicz.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie rozdaje rokrocznie ponad 10 tysięcy elementów odblaskowych, które trafiają do mieszkańców byłego województwa krośnieńskiego.

Przede wszystkim tą inicjatywę stworzył śp. senator Stanisław Zając, który już kilkanaście lat temu zwrócił uwagę na fakt bezpieczeństwa, szczególnie tych niechronionych uczestników i zorganizował szeroką akcję w całym województwie krośnieńskim. Przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który realizował jego myśl, jeżdżąc po szkołach. Szczególnie tych szkołach wiejskich, gdzie nie ma oświetlonych dróg. Przez te kilkanaście lat jeździmy i rozdajemy dzieciom odblaski. Korzystamy z pomocy grupy artystycznej „Szafir”, która podoba się dzieciom i podnosi atrakcyjność tych spotkań. – powiedział nam Bogusław Kolarczyk, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Jak podkreśla, Ośrodek chętnie włącza się we wszelkie inicjatywy promujące bezpieczeństwo na naszych drogach. – Niezależnie od tego pracownicy Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jeżdżą po małych miejscowościach i tam są pogadanki na temat ruchu drogowego, rozdawanie odblasków czy innych materiałów pomocnych w bezpieczeństwie. – dodaje.

Jasielska Policja podsumowała niedawno stan bezpieczeństwa na drogach w 2013 roku. Statystyki mówią o 77 wypadkach, w których śmierć poniosły 3 osoby, a 102 odniosły obrażenia ciała. W 31 wypadkach brali udział niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a więc m.in. piesi. Na szczęście nie było wśród nich ofiar śmiertelnych. M.in. dzięki takim akcjom, jak dzisiejsza, od wielu lat na terenie powiatu jasielskiego nie doszło do zdarzenia, w którym śmierć poniosłaby osoba poniżej 16. roku życia.

ZOBACZ FOTOGALERIĘ: „Odblaski dla pierwszaków”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button