Kultura | rozrywka | edukacja

Wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” rozdane

11 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego odebrało nagrody „Bene Meritus – dobrze zasłużony”. Uroczystość odbyła się 5 czerwca br. w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle, w obecności rodziców oraz dyrektorów nagrodzonych uczniów.

Nagrodę odbiera Anna Łącka z Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle
Nagrodę odbiera Anna Łącka z Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Wyróżnienie „Bene Meritus” zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2001 roku. Jego celem jest nagradzanie tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie tylko osiągają znakomite wyniki w nauce, ale reprezentują swoją szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Kandydatów do wyróżnienia „Bene Meritus” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, zaś Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Zarząd Powiatu co roku wyróżnia grupę uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski. Grona Pedagogiczne wytypowały uczniów, którzy w danej szkole osiągnęli najlepsze wyniki zarówno w nauce, jak i innych kategoriach, które były oceniane.

W imieniu Zarządu Powiatu chciałbym Wam pogratulować i życzyć dalszych sukcesów w życiu osobistym i dalszej drodze edukacji – powiedział do nagrodzonych uczniów Wicestarosta Jasielski Franciszek Miśkowicz.

Wyróżnieni uczniowie to: Piotr Jaworski – I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Joanna Trzeciak – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Patryk Skałba – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, Wioleta Szura – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Damian Marek – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, Joanna Moskal – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, Anna Łącka – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, Magdalena Przewoźnik – Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, Wioletta Gajewska – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie, Aleksandra Pawlicka – Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy i Justyna Hendzel – Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE