Informacje

Konkurs na „Projekt witaczy dla miasta Jasła”

Burmistrz Jasła ogłasza konkurs na „Projekt witaczy dla Miasta Jasła”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu nowego promocyjno-informacyjnego znaku Jasła, stanowiącego konstrukcję reklamową (tablicę lub inną formę przestrzenną), który zostanie ustawiony na drogach wjazdowych do miasta w miejsce obecnych witaczy.

Konkurs, który ma charakter otwarty i jednoetapowy, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności do projektantów i studentów kierunków artystycznych. Autor wybranego projektu otrzyma 8 tys. zł (brutto).

Celem konkursu jest uzyskanie propozycji współczesnej formy przestrzennej trwale związanej z gruntem za pomocą elementów konstrukcyjnych obecnych witaczy, pełniącej funkcję wizytówki Miasta Jasła, zgodnej ze Strategią Wizerunkową Miasta Jasła na lata 2013-2018 oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej. Prace konkursowe należy składać do 22 lipca br., natomiast wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia 7 sierpnia br.

Szczegółowe informacje dot. konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem http://um_jaslo.bip.gov.pl/zarzadzenia-burmistrza-2014-r/zarzadzenie-nr-iii-82-2014-z-dnia-8-lipca-2014.html.

(UMJ)

Back to top button