Informacje

Wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” dla najlepszych uczniów rozdane

11 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Jasielskiego uzyskało wyróżnienie „Bene Meritus – dobrze zasłużony”. W dniu 10 czerwca 2016 r. Starosta Jasielski Mariusz Sepioł w obecności rodziców i dyrektorów szkół wręczył wyróżnionej młodzieży dyplomy „Bene Meritus” oraz nagrody rzeczowe.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Wyróżnienie „Bene Meritus” zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2001 roku. Jego celem jest nagradzanie tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych – którzy nie tylko osiągają znakomite wyniki w nauce, ale reprezentują swoją szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Kandydatów do wyróżnienia „Bene Meritus” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, zaś Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Gospodarzem tegorocznej uroczystości był Zespół Szkół nr 4 w Jaśle.

W tym roku wyróżnienie otrzymali:

 • Damian Słomski – I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
 • Jakub Gajda – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
 • Bartłomiej Doktór – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle,
 • Kamila Ochała – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
 • Patryk Miśkowicz – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle,
 • Aleksandra Czarny – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle,
 • Dominik Ciupka – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,
 • Andżelika Płaziak – Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach,
 • Joanna Palcar – Zespół Szkół Nowym Żmigrodzie,
 • Wioleta Dąbrowska – Zespół Szkół w Trzcinicy,
 • Aleksandra Rzońca – Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” dla najlepszych uczniów rozdane”