Informacje

Dzieci z ogarniętych wojną terenów Ukrainy odwiedzają kraj swoich przodków

W niedzielne przedpołudnie do Polski wjechała grupa 40 dzieci polskiego pochodzenia z objętych działaniami wojennymi terenów Wschodniej Ukrainy. Są to dzieci w wieku 10 – 15 lat, które mają polskie korzenie i w większości są sierotami lub półsierotami.

W dniu wczorajszym grupa dotarła do Krakowa, czyli historycznej stolicy Polski, a w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca przybędą do Warszawy, gdzie spotkają się z Marszałkiem Sejmu oraz zjedzą obiad w Kancelarii Prezydenta. W dniu 6 lipca po południu grupa przybędzie do Jasła, gdzie zatrzyma się w internacie i przez tydzień będzie poznawała uroki naszego regionu.

Pobyt dzieci w Polsce zorganizowały Konfraternia Galicyjska Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika z siedzibą w Jaśle pod przywództwem przeor Małgorzaty Hałkowskiej oraz I.P.A. Region Jasło z przewodniczącym Bogusławem Łachem. Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili parlamentarzyści, samorządy oraz firmy i osoby prywatne, którym nie jest obojętny los młodych Polaków, których historyczne zawieruchy oddzieliły od macierzy.

To naprawdę bardzo przyjemne uczucie, móc wywołać na twarzach tych dzieci uśmiechy, które nie gościły tam od wielu miesięcy wojennej zawieruchy. Dzieci pilnie uczą się mówić i śpiewać po polsku, czyli w języku swoich przodków, który jeszcze niedawno był u nich po prostu zakazany. Naszym zamiarem było pokazać dzieciakom trzy stolice Polski. Stolicę historyczną w Krakowie, stolicę obecną w Warszawie oraz stolicę duchową czyli Częstochowę – mówi przeor Konfraterni Galicyjskiej Małgorzata Hałkowska.

Spośród wielu chętnych skład grupy wytypował Dom Polski na Wschodzie zlokalizowany w Charkowie biorąc pod uwagę zaangażowanie dzieci w nauce języka polskiego i wytwarzanie w sobie świadomości bycia Polakiem. Dodatkowym kryterium, które pomagało w zakwalifikowaniu dzieci do grupy wyjazdowej, była praca ich rodziców w miejscowej policji, lub bezpośrednio na froncie wojennym – dodaje Bogusław Łach, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA region Jasło.

Cały wyjazd ma charakter charytatywny i finansowany jest wyłącznie z darowizn i dotacji ludzi o wielkich sercach. W miarę możliwości postaramy się zamieszczać bardziej obszerne relacje z pobytu dzieci na naszym terenie. Dziękujemy za wszelkie, nawet najmniejsze darowizny zarówno finansowe, jak i rzeczowe, które umożliwiają pobyt tych dzieci w Polsce.

Jeżeli ktoś z czytelników chciałby jeszcze wesprzeć tą piękną akcję to prosimy o kontakt z koordynatorem grupy Małgorzatą Hałkowską pod numerem telefonicznym 512 199 139. Mamy nadzieję, że ofiarność osób prywatnych, firm i instytucji w przyszłości pozwoli zorganizować więcej podobnych pobytów dzieci polskich z objętych działaniami wojennymi terenów Ukrainy Wschodniej.

(dr)

SŁOWA KLUCZOWE