Na drogach

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji (zapowiedź)

W najbliższym tygodniu rozpocznie się ogólnopolska kampania – „Tydzień Mediacji” zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach Tygodnia Mediacji obchodzony będzie także Międzynarodowy Dzień Mediacji (czwartek, 20 października). Jasielska Policja także będzie wspierać te działania.

Masz prawo do mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest uświadamianie społeczeństwa, że nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie, a pomocnym narzędziem w pokojowym załatwianiu sporów, jest postępowanie mediacyjne. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego złagodzeniu.

W czasie Tygodnia Mediacji od 17 do 21 października w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle policjanci będą pełnić dyżury. Osoby, które odwiedzą jasielską komendę lub telefonicznie skontaktują się z dyżurującymi funkcjonariuszami, będą mogły otrzymać informacje w zakresie mediacji w sprawach karnych. Policjanci dyżurować będą w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ul. Kościuszki 26 w godzinach od 13.00 do 15.00 – tel. 13 44 38 330.

Więcej informacji dotyczących Tygodnia Mediacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE