Informacje

ZUS wymienia kadrę kierowniczą

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chce wymienić kadrę kierowniczą w podległych sobie jednostkach terenowych na terenie całego kraju. To oznacza, że ze swoim stanowiskiem będzie musiała się pożegnać również dyrektor jasielskiego oddziału Krystyna Domaradzka. Nowy menedżer, który od 1 grudnia pokieruje pracami tej instytucji, zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W miniony piątek dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całego kraju, w tym dwóch funkcjonujących na Podkarpaciu (Rzeszowie i Jaśle) otrzymali odwołania z pełnionych stanowisk. Zgodnie z decyzją kierownictwa tej instytucji wszyscy zwolnieni będą wypełniać swoje dotychczasowe obowiązki do końca listopada br.

Nowi menedżerowie zostaną wyłonieni w trybie konkursowym. Aby uczestniczyć w postępowaniu kandydaci muszą spełniać wymagania formalne, które zostały podzielne na trzy grupy: niezbędne (wykształcenie wyższe, pięcioletni staż pracy oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym powyżej trzech lat), pożądane (wykształcenie wyższe magisterskie o określonym kierunku, studia podyplomowe na określonym kierunku, minimum 2 lata pracy związanej z zarządzaniem samodzielną jednostką organizacyjną, doświadczenie zawodowe w ubezpieczeniach społecznych, doświadczenie zawodowe w administracji publicznej) oraz dodatkowe (umiejętność komunikacji interpersonalnej, współpracy z każdym poziomem kadry zarządzającej, zarządzania przepływem informacji, pracy w stresie i pod presją czasu, zarządzania projektami, zarządzania zmianą w proaktywny sposób, organizacji pracy zespołu, podejmowania decyzji, delegowania uprawnień, rozwiązywania konfliktów oraz znajomość technik motywowania pracowników).

Termin składania ofert upływa z dniem 21 października. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne postawione w ogłoszeniu konkursowym, wezmą udział w kolejnym etapie postępowania obejmującym test wiedzy zawodowej ze znajomości przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (przewidywany termin testu wiedzy to 28.10.br.), test kompetencyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Objęcie stanowisk przewidywane jest z dniem 1 grudnia br.

Pracami jasielskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kieruje od 2010 roku Krystyna Domaradzka. Swoim zasięgiem jednostka obejmuje teren pięciu powiatów w południowej części województwa podkarpackiego: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, brzozowskiego i dębickiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “ZUS wymienia kadrę kierowniczą”