Kultura | rozrywka | edukacja

Jasielskie przedszkole nagrodzone za promocję czytania dzieciom

W ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2015/2016, na który napłynęło 106 sprawozdań z całego kraju, Komisja Konkursowa Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przyznała 13 Nagród, 17 Wyróżnień i 9 Podziękowań.

Fot. © archiwum Przedszkola

Z radością informujemy, że Przedszkole Miejskie Nr 3 w Jaśle wraz z liderem Konkursu dyrektor Elżbietą Krzysia, znalazło się już po raz kolejny (2004/5, 2007/8, 2013/14, 2014/15) wśród nagrodzonych, bowiem placówka propaguje akcje czytelnicze już od wielu lat.

„Społeczna kampania stała się osią wielu naszych inicjatyw, działań kulturalnych, imprez przedszkolnych i wycieczek aktywizujących i łączących różne pokolenia. Rodzice chętnie wybierają nasze przedszkole ze względu na bogatą ofertę edukacyjną w tym na wartości płynące z głośnego czytania, a zatem wszelkich działań na rzecz Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom” Promując głośne czytanie stwarzamy okazje do kontaktu dziecka z literaturą, pięknem języka polskiego, wzbogacamy jego słownictwo, wiedzę, postawy, system wartości i dajemy szansę na lepszy rozwój. WARTO CZYTAĆ!” – powiedziała Elżbieta Krzysiak, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaśle.

W ramach akcji zorganizowano ponad 100 imprez. Do najważniejszych można zaliczyć – „Przegląd Piosenki Przedszkolnej „ Jesień nie musi być smutna”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Języka Polskiego – Dbajmy o piękno słowa polskiego”, „Piknik Przedszkolny – W rodzinnym gronie”” i XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem ”Czytanie uskrzydla!”. Głośne czytanie na stałe zagościło w naszej placówce i jest doskonałą formą kontaktu dziecka z literaturą, sposobem zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych i świetnym czasem do wspólnej zabawy i nauki.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, władzom samorządowym, lokalnym mediom i wszystkim przyjaciołom przedszkola zaangażowanych w nasze przedsięwzięcia na rzecz Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Liczymy na dalszą miłą współpracę.

(PM nr 3 w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE