Kultura | rozrywka | edukacja

BIBLIOTEKArz z pomysłem! Powiatowy Dzień Bibliotekarza w MBP w Jaśle

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle pracownicy bibliotek publicznych powiatu jasielskiego spotkali się (08.05), aby w dniu swojego święta wspólnie zainaugurować XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Biblioteka! Oczywiście”.

Fot. © MBP w Jaśle

Powiatowy Dzień Bibliotekarza był okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale także do czerpania inspiracji i dzielenia się ciekawymi pomysłami w zawodowym gronie. Bibliotekarze wzięli udział w cyklu szkoleń. Podczas warsztatów Kieszeń online, czyli jak zapanować nad inspiracjami z Internetu, prowadzonych przez Dorotę Woźnicę (MBP w Jaśle) poznali narzędzie pozwalające usprawnić gromadzenie przydatnych informacji i pomysłów zaczerpniętych z Internetu. Katarzyna Koczwara (MBP w Jaśle) na przykładzie akcji Poezji MYŚLI nieuLOTNE zaprezentowała pomysł na realizację interesującego wydarzenia, które można zorganizować przy niewielkim nakładzie finansowym. Natomiast Beata Ablewicz, Ewa Wieczorek i Izabela Tomaszewska (GBP w Jaśle z siedzibą w Szebniach) przedstawiły propozycję kreatywnych zajęć czytelniczo-edukacyjnych dla najmłodszych.

Dorota Woźnica, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle podczas spotkania złożyła wszystkim zebranym bibliotekarzom życzenia wielu sukcesów, owocnej pracy i satysfakcji z wykonywania swoich zawodowych obowiązków.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza pozwolił dostrzec, że w bibliotekach powiatu jasielskiego jest miejsce na tradycyjne czytanie, poznawanie szerokich możliwości jakie daje Internet i nowe technologie oraz na organizację atrakcyjnych zajęć dla czytelników w różnym wieku oraz o różnych zainteresowaniach.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE