Informacje

Znamy zwycięzców XII „Munduriady”

Już po raz dwunasty, okolicznościowe medale i puchary trafiły do rąk uczestników Munduriady – corocznej imprezy organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Jasło wspieranej finansowo przez Urząd Miasta Jasła. Zawody niewątpliwie były jedną z atrakcji obchodzonych w weekend „Dni Jasła”. W turnieju rywalizowało sześć drużyn, w których skład weszli uczniowie z klas o profilu mundurowym szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele służb mundurowych z powiatu jasielskiego.

Fot. © KPP w Jaśle

W sobotę 24 czerwca, w ramach zorganizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle „Dni Jasła”, odbyła się XII edycja Munduriady. To impreza organizowana przez jasielski region międzynarodowego stowarzyszenia policyjnego IPA. Główny cel zawodów to przede wszystkim tworzenie więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach mundurowych oraz integrowanie funkcjonariuszy ze społecznością lokalną.

W zawodach wzięli udział reprezentanci służb mundurowych powiatu jasielskiego tj. Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Miejskiej oraz uczniowie z klas o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.

Drużyny w ramach rywalizacji miały do pokonania kilka konkurencji sprawnościowych m.in. bieg żółwia polegający wyścigu w policyjnym stroju służącym do zabezpieczania imprez masowych oraz trafianiu piłeczkami i obręczami do wyznaczonego celu, a także biegu w alkogoglach symulujących stan nietrzeźwości po wyznaczonej trasie, gdzie główną przeszkodą były opony samochodowe, trafianiu do celu ze strażackiej hydronetki, jeździe na rowerze skręcającym odwrotnie, cięciu drzewa piłą ręczną oraz przeciąganie liny.

Zawody prowadził i komentował Waldemar Piórek, natomiast komisja sędziowska w składzie Józef Biernacki i Daniel Aleksander, oceniała poszczególne konkurencje, a zawodnicy zdobywali punkty w klasyfikacji zespołowej. Publiczność obserwowała zmagania i żywo dopingowała swoich faworytów.

Po kilku godzinach zmagań wyłoniono najlepsze drużyny. Walka o najwyższe podium była bardzo zacięta. Ostatecznie zwycięstwo przypadło zawodnikom Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Drugie miejsce zajęli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle, a trzecie reprezentanci Służby Więziennej. Jasielscy policjanci ulokowali się na czwartej pozycji.

Puchary, medale i okolicznościowe dyplomy uczestnikom Munduriady wręczyli: nadkom. Jacek Krzyżak – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, st. bryg. Marek Górniak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, mjr Mirosław Władyka – Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, Henryk Rak – Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Kazimierz Wiśniowski – Komendant Straży Miejskiej w Jaśle oraz Bogusław Łach – Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Jasło.

IPA (International Police Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji jest największym stowarzyszeniem na świecie. Liczy ponad 320 tysięcy członków z różnych służb policyjnych, zrzeszonych w 66 sekcjach narodowych. Jego mottem wyrażonym w języku esperanto jest „Servo Per Amikeco” tzn. służyć poprzez przyjaźń. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy kulturalnej i doświadczenia swoich członków, a w ramach swoich możliwości niesienia pomocy w zakresie socjalnym i chce wspólnie z innymi dążyć do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie. Region IPA Jasło został powołany w listopadzie 2004 roku i liczy obecnie 120 członków.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE