Informacje

ZUS uruchomił w Jaśle Centrum Obsługi Telefonicznej klienta

Pierwsze w województwie podkarpackim, a piąte w kraju Centrum Obsługi Telefonicznej uruchomiono dzisiaj przy jasielskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obsługą klientów w nowo powstałej jednostce organizacyjnej zajmie się 58 konsultantów. Dla części z nich centrala Zakładu wygospodarowała dodatkowe miejsca pracy wspierając przy tym lokalny rynek zatrudnienia.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Centrum Obsługi Telefonicznej przy jasielskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostało ulokowane w zmodernizowanych pomieszczeniach na czwartej kondygnacji budynku głównego. To kilkadziesiąt wydzielonych boksów wyposażonych w łącze telefoniczne oraz sieci komputerowe. W ten sposób centrala największego polskiego ubezpieczyciela społecznego realizuje program rozwoju e-administracji.

COT w Jaśle jest piątym centrum operacyjnym dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski. Uruchomienie kolejnej tego typu jednostki jest odpowiedzią na ich oczekiwania. Dziś zespół naszych 58 konsultantów jest w pełni przygotowany do obsługi klientów. Powstanie centrum to również realizacja strategii ZUS, która obok doskonalenia tradycyjnych form obsługi, ukierunkowana jest na rozwój kontaktów klientów z Zakładem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. To również ogromna korzyść dla mieszkańców miasta Jasła i regionu bowiem utworzenie COT stało się szansą i perspektywą zawodową oraz przede wszystkim nowych miejsc pracy. – powiedziała Krystyna Domaradzka, dyrektor ZUS w Jaśle.

Uruchomienie kolejnego tego typu punktu w Jaśle to efekt wielomiesięcznych starań kierownictwa i personelu jednostki. Miejscowy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystartował w ogłoszonym przez centralę konkursie z pozytywnym efektem końcowym. Przedłożona oferta w najlepszy sposób wypełniła stawiane kryteria oceny. O tym, że był to bardzo dobry wybór, mówił dzisiaj w Jaśle Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Krzysztof Dyki. Podkreślił on ogromne zaangażowanie dyrektor jednostki w utworzenie centrum oraz wyłonienie osób zajmujących się telefoniczną obsługą klientów.

Pani dyrektor przedstawiła najlepszą ofertę i w krótkim czasie pokazała, że znakomicie zrealizowała to wyzwanie, którego się podjęła. Nie tylko działając na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na rzecz swojej jednostki, którą kieruje i znakomicie reprezentuje, ale przede wszystkim działając na rzecz lokalnej społeczności. Lokalnej społeczności, którą wyrażamy również rynkiem pracy i którą pani dyrektor swoimi czynami bezapelacyjnie aktywizuje. My to dostrzegamy. Przyjeżdżamy z centrali i już po przekroczeniu granicy administracyjnej miasta zobaczyłem jak szczególny jest to profil obywateli. To widać po wjeździe do tego miasta. Jestem przekonany, że lokalny rynek pracy bardzo pozytywnie odbiera inicjatywę pani dyrektor. Takie inicjatywy, przy takiej liczbie etatów, przy takich znakomitych miejscowościach wpisują się w rozwój lokalnej społeczności. Na tym nam zależy z poziomu centrali. Jest to świadoma, celowa i konsekwentna nasza polityka budowania centrów wsparcia w placówkach oddalonych od centrali. W imieniu Zarządu Zakładu ogromne podziękowania dla pani dyrektor za to osiągnięcie. – powiedział.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Zatrudnienie w nowo powstałej jednostce znalazło 58 konsultantów, z czego 37 zostało wyłonionych w drodze postępowania konkursowego. Wspierać ich będzie dwuedziestu jeden doświadczonych pracowników.

Jak podkreślał dzisiaj Krzysztof Dyki, centrala Zakładu pokłada w nich ogromne nadzieje i liczy na wieloletnią współpracę. – Dziękuję, że Państwo dołączyliście do naszego zespołu. Dziękuję, że zdecydowaliście się zaufać ZUS-owi jako instytucji, z którą wiążecie swoją karierę zawodową. Liczymy, że będzie ona jak najdłuższa i zostaniecie z nami, ale mam też nadzieję, że będziecie się z nami rozwijać. Jak pokazały przypadki wielu pracowników centrów wsparcia jest możliwy rozwój. My reprezentujemy największego pracodawcę w kraju i liczymy na to, że zostaniecie z nami, a etap pracy w centrum stanowi tylko jeden z wielu etapów Waszej pracy w Zakładzie. Liczymy na Waszą więź z Zakładem. Wierzę i jestem przekonany, że to będzie możliwe. – powiedział.

Jak przyznaje Joanna Warzecha, kierownik Centrum Obsługi Telefonicznej przy ZUS w Jaśle, nie jest to łatwa praca.

Na pewno trzeba lubić kontakt z ludźmi. Osoby, które właśnie z nami pracują, posiadają tę cechę, na której nam bardzo zależało, czyli chęć pogłębiania wiedzy, podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim chęci pomocy ludziom, bo właściwie po to tutaj jesteśmy, by pomagać klientom naszego Zakładu. 21 osób z całej załogi to były osoby z poszczególnych wydziałów i mają już doświadczenie. Natomiast 37 osób przyszło do nas po naborze. Centrum zajmuje się telefoniczną obsługą klientów. Są to nie tyle relacje związane z połączeniami telefonicznymi, ale również odbieraniem maili oraz czatów. Czyli jest to szeroko pojęty kontakt z klientem. W centrum w Jaśle pracuje 58 osób, z czego sześciu mężczyzn. Pozostała grupa są to kobiety. Pracują oni dzień w dzień z tym, że jest to praca zmianowa. – powiedziała.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Istniejące do tej pory w kraju podobne Centra obsługiwały rocznie około trzech milionów klientów. Uruchomienie kolejnego – w Jaśle – pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na obsługę.

Korzystamy ze wszystkich możliwych form wsparcia klienta. W dzisiejszych czasach jest to przede wszystkim cyfryzacja usług, ale mamy też świadomość ograniczeń w nowoczesnej technologii więc wszędzie gdzie nas na to stać to stawiamy na człowieka. Podkreślam, że ten kierunek będziemy poszerzać. Potencjał ludzki, który jest dostępny w lokalnych społecznościach, jest wykorzystywany. Jesteśmy też dumni, że jako Zakład możemy je aktywizować. To nie jest zwykła praca urzędnika. To jest po prostu służba. Nie łatwa i mamy tego świadomość. Wiemy, że w kontaktach bezpośrednich doświadcza się problemów, dlatego tym większy nasz szacunek dla ludzi, którzy frontem stoją do klienta tak jak w tym przypadku telefonicznie. – przyznał Krzysztof Dyki.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Goszczący dziś w Jaśle Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przyznał, że nieprzypadkowo tego typu inwestycje lokalizowane są z dala od centrali i dużych aglomeracji miejskich.

To jest świadoma i konsekwentna polityka Zakładu zmierzająca do wsparcia lokalnych społeczności i zwiększania dbałości o klientów Zakładu. Każde kolejne otwarcie Centrum, a niebawem będziemy otwierać kolejne, w Nowym Sączu, przybliża nas do klientów. Naszą misją jest systematyczne zmniejszanie dystansu dzielącego nas od klientów. – podkreślił Krzysztof Dyki.

Za konsekwentne wspieranie lokalnych samorządów przy tworzeniu nowych miejsc pracy przez państwowe instytucje dziękował dzisiaj Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Jasło, oprócz tego, że jest miastem powiatowym ma to szczęście, że funkcjonuje w nim kilka instytucji o zasięgu zdecydowanie ponadregionalnym. To bardzo znamienne, że jasielski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest tego typu jednostką, gdyż wraz ze swoimi inspektoratami obsługuje praktycznie południowo-wschodnią część naszego województwa, ale z tego co zdążyłem się zorientować to w kilku tematach również całą Polskę. Więc jestem ogromnie wdzięczny, że tego typu instytucja zdecydowanie podnosi status naszego miasta. Do tego dołącza jeszcze Centrum Obsługi Telefonicznej. Dla całego Zarządu ZUS chciałem złożyć serdeczne podziękowania za tą decyzję, która pozwoliła na powstanie tego centrum właśnie w oddziale jasielskim. Była mowa o powstaniu nowych miejsc pracy. Czy sześćdziesiąt miejsc to dużo czy mało? Dla takiej społeczności jak region jasielski to na pewno dużo stąd też kolejne podziękowania, bo myślę, że to jest szansa dla tych młodych ludzi, którzy pewnie tyle co zaczynają pracę. – powiedział.

Z COT ZUS można skontaktować się za pośrednictwem infolinii 22 560 16 00.

Zakład spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na tego typu formę kontaktu z klientami zwłaszcza, że z dniem 1 października 2017 roku wchodzi w życie obniżony wiek emerytalny.

KOMENTARZ

Krzysztof Dyki, Członek Zarządu ZUS w Warszawie
Centrum Obsługi Telefonicznej służy wszystkim naszym klientom. Nie ma podziału na regiony, natomiast jest podział na ich geograficzną lokalizację. Natomiast połączenie z klientem odbywa się stosownie do obciążenia systemu. Klient łączący się z Jasła nie ma pewności, że połączy się z Jasłem. Połączy się z pierwszym wolnym stanowiskiem. Więc umiejscowienie COT w Jaśle ma wpływ na naszych klientów w całym kraju. Centrum w Jaśle jest piątym w kraju. W najbliższych tygodniach otwieramy kolejne, w Nowym Sączu. Stosownie do przeprowadzonych przez nas analiz będziemy patrzeć w kolejnych kierunkach i reagować na napływające do nas od klientów zgłaszających sygnały potrzeby rozwoju tej usługi, która jest już bardzo pozytywnie oceniana. Stosownie do potrzeb naszych klientów będziemy rozszerzać tą ekspansję.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE