Informacje

Sprzątanie cmentarza żydowskiego

Po raz drugi w tym roku odbyła się akcja sprzątania cmentarza żydowskiego w Jaśle. Zorganizowana została przez Fundację AntySchematy2 z Tarnowa we współpracy z Miastem Jasłem oraz uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych (Tarnów), Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych (Jasło).

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Jasielski Cmentarz Żydowski jest jedynym materialnym śladem obecności społeczności żydowskiej w Jaśle. Jak każdy inny cmentarz, ten również jest pomnikiem świadczącym o historii naszego miasta.

Porządkowanie cmentarza stanowiło kolejne w bieżącym roku (po Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, wystawie „Społeczność Żydowska w Jaśle” w Muzeum Regionalnym w Jaśle i akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, w którą włączyła się Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle) działanie, którego celem jest przywrócenie w pamięci jaślan obrazu społeczności żydowskiej i jej roli w życiu naszego miasta.

We wcześniejszej akcji sprzątania (9 czerwca) uczestniczyli również jasielscy harcerze, uczniowie Zespołu Szkół nr 3, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, pracownicy Jasielskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego w Jaśle i Urzędu Miasta w Jaśle.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. Dzięki wspólnej pracy udało się odsłonić już ponad połowę terenu. Planujemy kontynuację tych działań, wraz z zaproszeniem również innych osób, instytucji czy organizacji do udziału w akcji.

(UMJ)

Back to top button