Kultura | rozrywka | edukacja

„Huljet, huljet” – o życiu w krakowskim getcie (zapowiedź)

Jasielski Dom Kultury i krakowski Teatr Figur zapraszają na poetycką opowieść o życiu w krakowskim getcie, podczas II wojny światowej i niemieckiej okupacji.

„Huljet, huljet” to historia inspirowana pamiętnikami i zdjęciami z krakowskiego getta. Spektakl, który zostanie wystawiony w Sali Offowej JDK 25 października br. o godz. 11. 00 (dla młodzieży szkolnej) i 18.00, realizowany jest w formie cieniowego teatru mansjonowego – każda opowieść prezentowana jest na innej „scenie”. Po obydwu spektaklach, w sali widowiskowej JDK odbędą się warsztaty.

„Huljet huljet” jest osobistą wypowiedzią artystyczną zespołu Teatru Figur Kraków. To wyraz niezgody na to, aby wspomnienie o ludziach, którzy żyli w getcie przykryły statystyki ofiar i bezosobowe tablice pamiątkowe. Wszyscy wiedzą o utworzeniu getta, o jego likwidacji, ale mało kto wie o tym, że na Limanowskiego sprzedawano lody, a Rosnerowie grali w kawiarni koncerty. Że było co najmniej kilka tras szmuglowania koszernego jedzenia, działały organizacje pomocowe, szpital, a w Aptece pod Orłem czytano gazety, słuchano muzyki, prowadzono dyskusje. Że młodzi – wbrew wszystkiemu – zakochiwali się. Próbowano żyć – tłumaczą pomysłodawcy projektu.

Koncepcja i scenariusz: Zespół TFK, reżyseria: Dagmara Żabska, Alla Maslovskaya, scenografia: Agnieszka Polańska, Beata Klimkowska, Edyta Stajniak, muzyka: Andrzej Bonarek, produkcja: Marta Hankus, obsada: Agnieszka Polańska, Piotr Idziak, Mateusz Wróbel, Marta Hankus, Dagmara Żabska.

Teatr Polska jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej. Program Teatr Polska powstał, by ułatwiać dostęp do oferty teatralnej przez wspieranie aktywności teatrów poza ich siedzibami i umożliwić prezentacje spektakli w miejscowościach mających utrudniony dostęp do kultury. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu teatry instytucjonalne oraz organizacje pozarządowe mają możliwość zorganizowania pokazów spektakli w miastach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych.

Pokazy spektakli odbywają się w ramach programu „Teatr Polska”, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE