Kultura | rozrywka | edukacja

Powiatowy Przegląd Teatralny 2017

Powiatowy Przegląd Teatralny, który odbył się 7 listopada br. w Jasielskim Domu Kultury, w tym roku przebiegał pod hasłem „A to Polska właśnie…” i wpisywał się w uroczyste obchody „Roku dla Niepodległej”.

Patronat Honorowy nad Przeglądem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch, Starosta Jasielski – Adam Pawluś, Burmistrz Kołaczyc – Małgorzata Salacha.

Grupy teatralne w  ambitnym repertuarze,  ciekawych rozwiązaniach inscenizacyjnych, poszukiwały odpowiedzi – co nas Polaków definiuje jako patriotów? „Odpowiedzi” ze sceny padały różne, przecież patriotyzm to poczucie dumy z własnego narodu, wdzięczność przodkom, którzy poświęcili życie za ojczyznę. To także szukanie szczęścia w Polsce, propagowanie symboliki narodowej, kultywowanie obyczajów… Ale Polska to także nasze narodowe wady…  Spektakle: „Chocholi taniec”, „Zemsta”, „Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj” nie pozbawiły widza złudzeń – tak mamy jeszcze wiele do zrobienia!

Jury Przeglądu: Helena Gołębiowska – z-ca dyrektora Jasielskiego Domu Kultury, Małgorzata Piotrowska – z-ca dyrektora Młodzieżowego  Domu Kultury w Jaśle, Andrzej Papciak – z – ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle podziękowało młodym aktorom i reżyserom spektakli za ich zapał, poszukiwania repertuarowe oraz zaskakujące czasem refleksje nad przeszłością i dniem dzisiejszym. Podkreślono, że przegląd był wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Nagrodzono wszystkie grupy teatralne, a indywidualne nagrody za wspaniałe kreacje aktorskie przyznano: Karolowi Janikowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach, Jonatanowi Maciejowskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy oraz Szymonowi Sikorze z Liceum w Kołaczycach.

Godnym wspomnienia są  także koncerty  muzyczne, który uświetniły tegoroczny Przegląd. Rokowe, odważne aranżacje pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów i absolwentów LO w Kołaczycach  wzruszały, poruszały to, co w nas głęboko ukryte…

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE