Informacje

Złote Gody w mieście Jaśle. 10 par małżeńskich odebrało prezydenckie odznaczenia

Dziesięć par małżeńskich, mieszkańców Jasła, świętujących jubileusz Złotych Godów, odebrało dzisiaj odznaczenia państwowe przyznawane osobom, które wytrwały w związku małżeńskim pięćdziesiąt lub więcej lat. To wyróżnienie jest dowodem „szczególnego uznania trwałości i nierozerwalności małżeństwa i rodziny”. W imieniu Prezydenta medale wręczył dostojnym Jubilatom burmistrz miasta Ryszard Pabian wspólnie z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Alicją Wójcik.

Kolejni mieszkańcy Jasła doczekali się pięknego jubileuszu Złotych Godów. Właśnie z tej okazji władze miasta przygotowały dla nich okolicznościowe spotkanie, które tradycyjnie stało się okazją do przekazania im gratulacji wytrwałości w złożonej sobie przed pięćdziesięciu i więcej laty przysięgi małżeńskiej, wyrazów uznania za trudy zmagania się z prozą codziennego życia oraz podziękowań za piękny wzór dla młodego pokolenia do naśladowania.

Utworem „Śpiewka” nawiązującym do obchodzonego w tym roku jubileuszu stulecia polskiej niepodległości uczestników dzisiejszego spotkania powitały wokalistki Jasielskiego Domu Kultury Aleksandra Brągiel oraz Julia Zielińska – laureatki wielu konkursów wokalnych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Młode podopieczne instruktor muzyki Ewy Grzebień nadały temu wydarzeniu szczególną atmosferę.

Alicja Wójcik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle, kierując słowa podziwu pod adresem dostojnych Jubilatów podkreśliła, że uroczystość Złotych Godów jest okazją „aby pochylić się nad ludzkim życiem realizowanym w małżeństwie i rodzinie, to moment do zadumy i podsumowania wspólnie przeżytych lat”.

Małżeństwo jest świadomym i dobrowolnym związkiem kobiety i mężczyzny, zatwierdzonym prawnie i społecznie, regulowanym zasadami i obyczajami, przekonaniami i postawami określającymi prawa i obowiązki małżonków. W związku małżeńskim kobieta i mężczyzna kształtują swoją przyszłość przez pracę, wychowanie dzieci, codzienny trud i troskę o jak najlepsze funkcjonowanie swojej rodziny. Jest to czas, w którym małżonkowie poznają się, odkrywają, szukają kompromisów i porozumienia, aby w końcu polubić swoje słabości i wady. – powiedziała.

W swoim wystąpieniu urzędniczka podkreśliła, że przez minione pół wieku wspólnego pożycia małżeńskiego „było wiele chwil dobrych, radosnych i pięknych, ale zapewne nie zabrakło też trudnych doświadczeń, wyrzeczeń i smutku”.

Dzisiaj mogą Państwo śmiało stwierdzić, że wybrana wspólna droga była słuszna, bowiem mimo różnych zawiłości losu, które wpisane są w życie każdego człowieka, wytrwali Państwo w złożonej przysiędze. Możliwe to było dlatego, ponieważ darzą się Państwo uczuciem i poszanowaniem. Zgodnie z fragmentem powieści „Mały Książe” możemy powiedzieć, że miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Za trud i poświęcenie wdzięczne są Państwu Wasze dzieci, wnuki, krewni i przyjaciele. – podkreśliła.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w „dowód szczególnego uznania trwałości i nierozerwalności małżeństwa i rodziny” odznaczono medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” piętnaście par małżeńskich z terenu miasta Jasła.

Odznaczenie to jest publicznym podziękowaniem za wytrwałą realizację przysięgi małżeńskiej, za odpowiedzialność i poświęcenie dla rodziny i Ojczyzny. Proszę przyjąć nasz szacunek i uznanie dla stanowczości postaw Państwa oraz gratulacje i życzenia pomyślności, dotrwania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic. – dodała Alicja Wójcik.

Wśród wyróżnionych znaleźli się państwo: Maria i Jan Brąglowie, Agnieszka i Bogusław Czernikowie, Józefa i Franciszek Dylągowie, Helena i Jan Juszczykowie, Barbara i Stanisław Kmakowie, Stanisława i Kazimierz Kołeczkowie, Anna i Feliks Machowiczowie, Maria i Włodzimierz Rzońcowie, Zuzanna i Stanisław Sanoccy, Maria i Władysław Sokołowscy, Danuta i Andrzej Szybowiczowie, Józefa i Zbigniew Warchołowie, Maria i Stanisław Wieczorkowie, Maria i Kazimierz Wojdyłowie oraz Maria i Czesław Żygłowiczowie. Większość z nich dotarła na dzisiejsze spotkanie, jednak nie wszyscy mogli odebrać medale osobiście, głównie ze względów zdrowotnych lub rodzinnych. Ci, których ominęła ta wyjątkowa okazja, mogą skontaktować się z miejscowym Urzędem Stanu Cywilnego w godzinach pracy tej instytucji.

Szanowni Państwo, drodzy Jubilaci – zwrócił się do zaproszonych gości burmistrz Jasła Ryszard Pabian. – Tym dzisiejszym wydarzeniem w taki symboliczny sposób pokazujemy, że dołączacie Państwo do elity tych, którzy mają za sobą co najmniej pięćdziesiąt lat życia małżeńskiego. Mówię elitarnej, bo nie każdemu było to dane więc tym bardziej cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Pewnie były różne chwile: lepsze i gorsze, ale dzisiaj jest ta najlepsza, bo jesteśmy tutaj wszyscy razem po to, abyśmy mogli uczcić Wasz jubileusz.

Gospodarz naszego miasta dodał: – Pozostaje mi pogratulować Państwu przeżycia tych pięknych Godów i życzyć wszelkiej pomyślności na następne lata życia, abyście dalej mogli cieszyć się swoim szczęściem, cieszyć się szczęściem najbliższych czego serdecznie Państwu życzę.

Wyróżnione pary otrzymały od lokalnego samorządu drobne upominki oraz kwiaty, a na ich cześć burmistrz Ryszard Pabian wzniósł symbolicznie toast lampką szampana. Jubilaci, wśród których znalazły się zameldowane na terenie naszego miasta pary z pięćdziesięcio i nawet dłuższym stażem małżeńskim, podzielili się receptą na długoletni związek.

Jedna ze świętujących par pięknie podkreśliła, że „w życiu liczą się tylko kompromisy, wyrozumiałość oraz zaufanie”.

FOTOGALERIA:

Jubileusz Złotych Godów dziesięciu par małżeńskich z Jasła

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE