Informacje

Memoriał Hubala 2018. Historyczne klimaty

Wyjątkowy przebieg miał w tym roku – zorganizowany w niedzielę, 19 sierpnia – memoriał majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Oprócz konkursu szabli i lancy oraz widowiska historycznego na tzw. łąkach hubalowych przy ul. Sroczyńskiego, w centrum miasta odbyła się inscenizacja wymarszu strzelców jasielskich, a dopełnieniem upływającego w duchu patriotycznym dnia był wieczorny koncert przy parkowej glorietce.

(FOT. © Jasielski Dom Kultury / Jadwiga Steliga)

Memoriałowe atrakcje rozpoczęła – o godz. 13 – inscenizacja wymarszu „na krwawy bój w r. 1914 Jasielskiego Oddziału Zw. Strzeleckiego aby pod wodzą ukochanego komendanta Józefa Piłsudskiego dać krew i życie za honor i wolność Polaków”. Jej uczestnicy zebrali się pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie przy skrzyżowaniu ul. Kołłątaja i Czackiego. Tło historyczne sprawy przedstawił licznej grupie jaślan, którzy przyszli zobaczyć inscenizację Mariusz Świątek, p.o. dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle. – Pierwszy oddział, pod dowództwem Franciszka Dubiela wyruszył z Jasła już 21 sierpnia – powiedział M. Świątek, dodając, iż był to pierwszy oddział zorganizowany, bo pojedyncze osoby już wcześniej, na własną rękę zgłaszały się do Legionów. Jak mówił, strzelcy wyszli z kawiarni, która była ich punktem zbornym, a znajdowała się w miejscu dzisiejszej apteki na rogu ulic Kołłątaja i Czackiego.

Pokazy na „łąkach hubalowych” rozpoczął konkurs szabli i lancy o puchar Burmistrza Miasta Jasła. Wygrał Rafał Repetowski, a okazałe puchary pierwszej trójce wręczyli: burmistrz Jasła Ryszard Pabian, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak i zastępca burmistrza Elwira Musiałowicz-Czech.

(FOT. © Jasielski Dom Kultury / Jadwiga Steliga)

Po zawodach odbyło się robiące wrażenie, pełne efektów pirotechnicznych, 45-minutowe widowisko historyczne „Firlejówka 1920”. Zostało przygotowane dla upamiętnienia bitwy pod Firlejówką, w której poległ profesor jasielskiego gimnazjum Roman Saphier wraz z grupą uczniów. W widowisku wystąpiło kilkadziesiąt osób: grupy rekonstrukcyjne: 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, 13 Pułk Ułanów Wileńskich z Kielc, 3 Pułk Strzelców Konnych z Toporzyska, Ośrodek Jazdy Konnej Stara Cegielnia z Gładyszowa, Grupa Rekonstruktorów z Kielc oraz jasielscy harcerze. Narrację historyczną prowadzili, jak zwykle, Jan Urban i Wojciech Staniszewski.

Imprezę zorganizowali: Miasto Jasło, Stowarzyszenie Kawaleria, Muzeum Regionalne w Jaśle oraz Jasielski Dom Kultury, a Partnerem Wydarzenia była Grupa LOTOS.

Koncert patriotyczny

Znakomitym zakończeniem niedzielnego spotkania z historią był wieczorny koncert przy parkowej glorietce, w którym wystąpiła Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Ireneusza Fatygi oraz kwintet instrumentów dętych blaszanych Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle (Marcin Zięba – I trąbka, Bartosz Suski – II trąbka, Bartosz Sokołowski – tuba, Marek Pikusa – I puzon, Filip Madej – II puzon), przygotowany przez Tadeusza Wróbla.

(FOT. © Jasielski Dom Kultury / Jadwiga Steliga)

Orkiestra, mająca bardzo bogaty repertuar, zagrała kilka utworów patriotycznych (m.in. „Karpacką Brygadę”, „Szarą Piechotę”, „Ułańską Pobudkę”, „Marsz Strzelców” i „Pierwszą Brygadę”), rozpoczynając od „Roty”. – Do 1927 roku „Rota” była grana jako jeden z hymnów państwowych. Dopiero w 1927 roku ostatecznie Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę o godle, hymnie i fladze państwowej. Wtedy ostatecznie jako hymn Polski został wybrany „Mazurek Dąbrowskiego” – tłumaczył prowadzący całość Mariusz Świątek, inicjator zorganizowania koncertu. Pomiędzy występem orkiestry dętej a kwintetu, który zagrał 5 utworów (od mieszanki patriotycznej „Żołnierska nuta” poczynając, na „Piratach z Karaibów” kończąc) M. Świątek przedstawił krótką, ilustrowaną archiwalnymi zdjęciami prezentację historyczną. Jej tematem był udział jaślan w walce o niepodległość. Zachęcił też do zwiedzenia rozstawionej w pobliżu, a przygotowanej przez muzeum wystawy plenerowej.

Organizatorem koncertu było Muzeum Regionalne w Jaśle we współpracy z Jasielskim Domem Kultury i Miastem Jasłem.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE