Kultura | rozrywka | edukacja

III Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (zapowiedź)

III Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych będzie zorganizowany 3 grudnia 2018 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle celem upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada na 3 grudnia. Honorowy patronat nad uroczystymi obchodami tego dnia objął Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś.

Celem organizacji III Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych jest integracja środowisk skupiających osoby z niepełnosprawnościami, wymiana doświadczeń, dzielenie się refleksjami, a przede wszystkim wzajemne poznanie i wspólna zabawa W powiecie jasielskim jest wiele osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że spotkanie wzmocni Ich poczucie wartości i godności, wiarę we własne możliwości. Zorganizowanie takiego spotkania podyktowane jest potrzebą serca nauczycieli i terapeutów, którzy na co dzień wspomagają osoby z niepełnosprawnością. Adresaci tego spotkania, dzięki obecności władz powiatowych i miejskich, nabiorą pewności, że nie są sami ze swoimi problemami, że istnieją instytucje gotowe nieść im pomoc i wsparcie. My: nauczyciele, terapeuci, urzędnicy państwowi pełnimy rolę służebną wobec niepełnosprawnych i im dedykujemy grudniowe spotkanie.

Organizacją spotkania zajęły się Jolanta Jaracz i Teresa Sypień – nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle.

Na zaproszenie odpowiedzieli:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle
4. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle, które są współorganizatorem imprezy
6. Bajkowe Przedszkole w Jaśle
7. Przedszkole Integracyjne nr 9 w Jaśle
8. Stowarzyszenie na rzecz Chorych i Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”
9. Polski Związek Niewidomych – Koło w Jaśle
10. Polski Czerwony Krzyż
11. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło
12. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”
13. Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta w Jaśle, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kołaczycach oraz aktorzy Teatru „Pod Skrzydłami Anioła” Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle (tzw. Ekonomik) przyczynią się do nadania uroczystości podniosłego charakteru. Pomoc w organizacji spotkania zadeklarowali harcerze Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Jasło im. Rodziny Madejewskich oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle (popularny Chemik).

Uczestnicy spotkania wezmą udział w konkursie plastycznym Jasielskie Boże Narodzenie na kartkę świąteczną z motywem symbolizującym miasto Jasło. Prace można będzie oglądać w Starostwie Powiatowym w Jaśle w okresie przedświątecznym. Zwycięska praca będzie w formie drukowanej służyć jako karta z życzeniami świątecznymi przekazywana przez włodarzy powiatu.

W trakcie uroczystych obchodów rozstrzygnięty został także Plebiscyt „Człowiek z Sercem”. Placówki skupiające osoby niepełnosprawne w taki szczególny sposób pragną uhonorować ludzi szczególnie im oddanych. W ich gronie znaleźć można przekrój społeczeństwa, ludzi których łączy wspólna idea.

Program imprezy:
9:45 – 10:00 zebranie uczestników na płycie Jasielskiego Rynku
10:00 – Występ Miejsko – Kolejowej Orkiestry Dętej pod batutą Ireneusza Fatygi
10:20 – Powitanie gości. Okolicznościowe przemówienia. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia.
10:30 – Przemarsz do Sali Pielgrzyma przy ul. Farnej
10:50 – Powitanie uczestników spotkania w Sali Pielgrzyma. Wystąpienia.
11:10 – Część artystyczna
11:40 – Wręczenie okolicznościowych pamiątek i rozstrzygnięcie konkursów „Człowiek z Sercem” i „Jasielskie Boże Narodzenie”
12:00 – 13:00 Zabawy integracyjne
13:30 – Zakończenie

(SOSW w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE