Informacje

Adam Pawluś zachował stanowisko starosty jasielskiego

Nie udała się zainicjowana jeszcze w grudniu ubiegłego roku przez opozycję próba odwołania Adama Pawlusia ze stanowiska starosty jasielskiego. Wniosek przepadł w tajnym głosowaniu przeprowadzonym podczas dzisiejszej sesji. Gospodarz naszego powiatu wyraził podziękowanie dla swoich koleżanek i kolegów z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości za udzielone wsparcie i ponownie skorzystał z okazji, by publicznie zadeklarować swoją otwartość na współpracę z różnymi środowiskami politycznymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu.

Wniosek o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji starosty jasielskiego złożyli tuż przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia radni, którzy do Rady Powiatu w Jaśle weszli z ramienia komitetów „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” oraz „Samorząd dla mieszkańców”. Podpisali się pod nim: Jan Urban, Krzysztof Buda, Franciszek Miśkowicz, Janusz Przetacznik, Ryszard Papciak, Antoni Zwierzyński, Bożena Macek-Lubaś, Ewa Wawro, Dorota Woźniak oraz Magdalena Stasiowska.

Pismo zawierało szczegółowy wykaz uchybień i nieprawidłowości związanych z wypełnianiem powierzonego Adamowi Pawlusiowi stanowiska. Wśród argumentów wysuniętych przeciwko jego osobie wymienili m.in. brak wzajemnego szacunku i współpracy z opozycją na rzecz rozwoju naszego powiatu.

Przedłożonym wnioskiem zajęła się komisja rewizyjna Rady Powiatu, która w przedmiotowym sporze wydała negatywną opinię.

W uzasadnieniu jej przewodniczący Mateusz Lechwar napisał: „Podczas IV Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 20 grudnia 2018 roku został złożony pisemnie wniosek wraz z uzasadnieniem odwołania Adama Pawlusia z funkcji starosty jasielskiego, który został podpisany przez dziesięciu radnych Rady Powiatu w Jaśle. Tym samym zostały wypełnione wymogi ustawowe określone w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Przewodniczącemu Rady Powiatu wniosek został przekazany w dniu 18 grudnia 2018 roku. Na swoim posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku komisja rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle negatywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek. Za negatywną opinią opowiedziało się czterech radnych. Komisja upoważniła przewodniczącego komisji do przedłożenia niniejszej opinii przewodniczącemu Rady Powiatu. Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym odwołanie starosty następuje większością 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym”.

Punkt dotyczący głosowania znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji. W tym celu radni wyłonili ze swojego grona komisję skrutacyjną w składzie: Irena Baciak (przewodnicząca), Ewa Wawro i Józef Rosół.

Radni mieli do wyboru zaznaczenie jednej z trzech możliwości: „tak, jestem za odwołaniem starosty jasielskiego”, „nie, nie jestem za odwołaniem starosty jasielskiego” lub „wstrzymuję się od głosu”.

Do odwołania Adama Pawlusia potrzebnych było czternaście głosów. W dzisiejszej sesji wzięło udział dwudziestu radnych, nieobecni byli tylko Magadalena Stasiowska, Ryszard Papciak i Stanisław Święch.

Wniosek w sprawie odwołania Adama Pawlusia ze stanowiska starosty jasielskiego nie uzyskał wymaganej liczby głosów ustawowego składu Rady Powiatu w głosowaniu tajnym. Za usunięciem go z pełnionej funkcji gospodarza naszego powiatu opowiedziało się ośmiu radnych, dwunastu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tuż po ogłoszeniu wyników zainteresowany krótko skomentował fakt udzielonego mu wotum zaufania. – Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny uzyskałem poparcie. Mam nadzieję, że Zarząd Powiatu pod moim przewodnictwem będzie realizował bardzo ważne inwestycje dla powiatu jasielskiego i jego mieszkańców. Mam nadzieję, że wszystkie zamierzenia, które obiecaliśmy w kampanii wyborczej, zostaną dotrzymane, że powiat nie będzie ulegał dalszej depopulacji, że powstaną nowe miejsca pracy, że powstaną nowe połączenia komunikacyjne, że stworzymy warunki do lepszego życia dla naszych mieszkańców. – powiedział Adam Pawluś.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE