Informacje

Powołanie dowódcy JRG PSP w Jaśle

Z dniem 1 października br. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle mianował młodszego brygadiera Jana Szeląga na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Powołanie było konieczne z uwagi na wakujące stanowisko po awansie dotychczasowego dowódcy JRG mł. bryg. Piotra Śmietany na zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

39-letni Jan Szeląg to doświadczony funkcjonariusz z wieloletnim stażem pracy na różnych stanowiskach służbowych, posiadający wysokie kwalifikacje, uczestniczący w licznych działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu jasielskiego, co z pewnością powinno przełożyć się na umiejętne kierowanie przez niego pracą tutejszej JRG.

Z jednostkami ochrony przeciwpożarowej jest związany od przeszło dwudziestu lat. Ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Zawodową służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w Komendzie Powiatowej w Bartoszycach. Następnie po trzech latach przeniósł się do Komendy Powiatowej w Jaśle, gdzie pełnił kolejno funkcję dowódcy zastępu oraz dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku został powołany na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Od 4 maja 2014 roku w stopniu młodszego brygadiera.

Jest mieszkańcem Warzyc w gminie Jasło. Pełni funkcję wiceprezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej miejscowości. Za dotychczasową działalność zawodową i społeczną odznaczony medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” w stopniu brązowym i srebrnym.

Akt mianowania na stanowisko dowódcy JRG PSP w Jaśle wręczył mu podczas uroczystej zbiórki z udziałem funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendant Powiatowy st. bryg. Marek Górniak.

W imieniu Redakcji serdecznie gratulujemy awansu!

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza to podstawowa komórka organizacyjna w Państwowej Straży Pożarnej. Głównym zadaniem, dla którego została powołana, jest organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych. Powierzchnia chronionego przez JRG w Jaśle obszaru obejmuje cały teren powiatu jasielskiego o powierzchni 831 kilometrów kwadratowych, na którym zamieszkuje około 115 tysięcy mieszkańców. Jednostka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz samochody: dwa średnie, dwa ciężkie, ratownictwa technicznego, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa wodno-nurkowego, podnośnik hydrauliczny, operacyjny, rozpoznawczo-ratowniczy, lekki i ciężki kwatermistrzowski oraz bus do przewozu osób.

Dowódcami JRG w Jaśle od początku jej funkcjonowania byli kolejno: Wiesław Latoszek (1992-1999), Bogdan Ziemba (1999-2004), Marek Górniak (2004-2016), Rafał Rutyna (2016-2018) i Piotr Śmietana (2018-2019).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE