Informacje

KRUS edukuje najmłodszych na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie

W Jaśle odbył się dzisiaj konkurs wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Adresatem wydarzenia byli uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich powiatu jasielskiego. Młodzież przypomniała sobie również w praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy, a ich opiekunowie wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie przez najmłodszych z globalnej sieci.

Z inicjatywy Placówki Terenowej w Jaśle Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowano konkurs adresowany do siódmo- i ósmoklasistów ze szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich powiatu jasielskiego. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów na temat zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie, jak również promowanie zdrowego trybu życia. Przygotowując się merytorycznie do udziału w turnieju młodzież nabywa nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną w przedmiotowym zakresie, którą w późniejszym czasie chętnie dzieli się ze swoimi rówieśnikami, ale także kształtuje wśród swoich bliskich pozytywne nawyki pracy w gospodarstwie rolnym.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym oraz zapoznanie uczestników konkursu z wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej szesnastego roku życia. Celem konkursu jest również promocja zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym. – wyjaśnia Krzysztof Pec, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Jaśle.

Młodzież otrzymała do rozwiązania test wiedzy składający się z trzydziestu pięciu pytań jednokrotnego wyboru. Większość postawionych przed nimi zagadnień nie sprawiła im większego problemu. Co ciekawe, jeden z uczestników rozwiązał go bezbłędnie.

Idziemy w tym kierunku, żeby wiedza była pewnego rodzaju automatyzmem, a wypełnienie testu jest pewnego rodzaju automatyzmem. Tu od razu się widzi gdzie jest prawidłowa odpowiedź. Natomiast odpowiedzi ustne preferujemy jako dogrywkę, gdzie jest nierozstrzygnięta część testowa. Wówczas uczniowie wykazują się kreatywnością, bardzo chętnie i ciekawie odpowiadają na tematy niebezpieczeństw w gospodarstwach rolnych. – informuje Pec.

Poziom wiedzy, którą wykazują się uczniowie z terenu powiatu jasielskiego, jest z roku na rok coraz wyższa.

Chyba jest to też efekt tego, że ten konkurs jest coroczny. Także ta świadomość i wiedza dzieci ciągle wzrasta. Mogę ocenić bardzo wysoko ich wiedzę. Myślę, że w następnych latach będzie jeszcze lepiej. – ocenia Krzysztof Pec.

Jest to już trzecia edycja konkursu, którego organizacji podjęli się pracownicy jasielskiego KRUS-u. – Włączamy się w tzw. wizję zero. Chcemy, ażeby w gospodarstwach rolnych było jak najmniej wypadków, a najlepiej, żeby tych wypadków nie było wcale. – podkreśla kierownik.

Wydarzenie to współorganizują: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Komenda Powiatowa Policji w Jaśle.

W przerwie potrzebnej komisji na ocenę testów i podsumowanie wyników młodzież wzięła udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia oraz zasłabnięć, który przygotowali zawodowi strażacy. Każdy z uczestników otrzymał również materiały informacyjne przygotowane w ramach prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Jaśle przygotowała wykład dla opiekunów z zakresu cyberprzestępczości.

Spore zainteresowanie konkursem ze strony młodzieży jest bodźcem dla organizatorów do organizowania kolejnych edycji w przyszłych latach.

Jak najbardziej bym chciał, żeby był kontynuowany. – podkreśla Krzysztof Pec. – My kierujemy swoje działania prewencyjne do wszystkich grup wiekowych. Początkiem roku są konkursy dla najmłodszych dzieci z klas I-III, a nawet przedszkolaków. To jest konkurs plastyczny, gdzie dzieciaki rysują na dany temat. W tym roku był to temat upadków. Dla dzieci średnich i młodzieży organizujemy tego typu konkurs. Natomiast już dla rolników i gospodarzy funkcjonuje od kilkunastu lat takie działanie jak bezpieczne gospodarstwo rolne. To ogólnopolski konkurs, gdzie razem z Państwową Inspekcją Pracy oceniamy gospodarstwo względem jego bezpieczeństwa, również zabezpieczenia w nim środków chemicznych. Jest to naprawdę bardzo szczegółowa kontrola. Warto tutaj podkreślić, że rolnik z naszego terenu w poprzedniej edycji zajął drugie miejsce na szczeblu krajowym. To państwo Dąbrowscy z Dębowca.

Ukoronowaniem chęci nabycia dodatkowej wiedzy i umiejętności praktycznych były przyznane dla wszystkich uczestników nagrody rzeczowe i gadżety ufundowane przez sponsorów i darczyńców, którymi – oprócz wcześniej wymienionych głównych organizatorów – byli w tym roku: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, Nadleśnictwo Kołaczyce, Bank Pocztowy, Gran-Pik Liwocz, Społem w Jaśle, Zakład Ozdób Choinkowych Dagmara, P.P.H.U. Lena Jasło oraz Cukiernia-Piekarnia Renata.

Gratulacje dla młodzieży oraz opiekujących się nimi nauczycieli złożyli: kierownik PT KRUS w Jaśle Krzysztof Pec, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Jaśle bryg. Wacław Pasterczyk, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Wróbel, rzecznik prasowy KPP w Jaśle podkom. Piotr Wojtunik, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Ryszard Brocławik, Nadleśniczy Obrębu Ochronnego Żmigród Magurskiego Parku Narodowego Lesław Leśniak, sekretarz gminy Brzyska Grzegorz Mikoś.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE