Informacje

Samorząd Mazowsza wsparł poszkodowane wskutek nawałnic Jasło

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Jasłu poszkodowanemu na skutek gwałtownych nawałnic jakie przetoczyły się przez miasto w ostatni weekend czerwca. Pomoc finansowa w wysokości dwustu tysięcy złotych zostanie wykorzystana na odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej. Wartość wyrządzonych przez niszczycielski żywioł szkód szacuje się na przeszło czterdzieści milionów złotych.

W ostatni weekend czerwca Jasło zostało poszkodowane w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych w postaci intensywnych opadów deszczu, gradu, silnej wichury. W przeciągu kilku chwil od wystąpienia klęski żywiołowej podtopieniu z przelewającej się przez rowy melioracyjne, niedrożne przepusty drogowe i spływającej ze wzniesień do niżej położonych części miasta wody, uległ znaczny obszar miasta, co spowodowało ogromne zniszczenia w dziesiątkach gospodarstw domowych, obiektach użyteczności publicznej oraz infrastrukturze komunalnej. Według szacunkowych wyliczeń lokalnego magistratu, straty liczone są w dziesiątkach milionów złotych.

Gest solidarności z mieszkańcami Jasła w tych trudnych chwilach pokazał samorząd Mazowsza. Radni tamtejszego sejmiku wojewódzkiego przychylili się do prośby burmistrza Jasła i zdecydowali o przyznaniu naszemu miastu pomocy finansowej w wysokości 200 tysięcy złotych. Wsparcie to pozwoli chociaż na częściową odbudowę zniszczeń w mieniu publicznym i powrót lokalnej społeczności do normalności.

Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego doszło do symbolicznego zawarcia porozumienia o przekazaniu środków.

Pomaganie mamy we krwi ❤️❗️💪 Nie jesteśmy obojętni na to, co spotkało mieszkańców Urząd Miasta w Jaśle. Pod koniec…

Opublikowany przez Adam Struzik Wtorek, 14 lipca 2020

Reprezentujący dotującego marszałek Adam Struzik podkreślił, że pomoc finansowa dla Jasła jest przejawem solidarności. To gest, który w skromny sposób pozwoli przezwyciężyć kłopoty pokrzywdzonego na skutek kataklizmu miasta.

W wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych i wystąpienia klęski żywiołowej w postaci powodzi opadowej, gradu, huraganu, Jasło zostało dotknięte tymi właśnie zjawiskami pogodowymi. W konsekwencji poniosło duże straty. Te straty są rzędu 40 milionów złotych w infrastrukturze. Samorząd Województwa Mazowieckiego, na wniosek Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku Ludwika Rakowskiego, uchwalił pomoc w wysokości 200 tysięcy złotych dla miasta Jasła na usuwanie skutków tego kataklizmu. – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, któremu w stolicy Mazowsza towarzyszył skarbnik Jacek Borkowski, poinformował o skali zniszczeń z jakimi samorząd będzie musiał się uporać w najbliższych tygodniach.

W historii Jasła co jakiś czas pojawiają się ciężkie chwile. Tak było w czasach kiedy miasto leżące na szlakach handlowych było najeżdżane przez różnych najeźdźców, palone doszczętnie, a potem odbudowywane. Tak było w czasie II wojny światowej kiedy zostało doszczętnie zniszczone, praktycznie w 97%. Cała infrastruktura miejska została zniszczona. Tak było w 2010 roku kiedy jedna trzecia miasta znalazła się pod wodą w wyniku powodzi. Ale wtedy była to powódź, która powstała w wyniku przelania rzek ponad wałami i przerwania wału na rzece Jasiołce. W roku bieżącym zalanie miasta miało zupełnie inne przyczyny, gdyż powodem były deszcze nawalne. W ciągu dwóch godzin spadło ponad osiemdziesiąt litrów na metr kwadratowy. A ponieważ miasto jest położone nad trzema rzekami, w dolinie, to praktycznie ze wszystkich stron ta woda do miasta spływała. Ta woda płynęła wszędzie: korytami potoków, rowów melioracyjnych, płynęła po polach, płynęła drogami, ulicami. Tak obrazowo: ulicą Lwowską, która jest drogą krajową, płynęło ponad pół metra wody. Ona potem rozlewała się na poszczególne obszary przylegające do tych dróg. – powiedział burmistrz.

Z wypowiedzi gospodarza naszego grodu wynika, że pod wodą znalazła się znaczna część Jasła. Podtopieniu uległo ponad tysiąc budynków jednorodzinnych zamieszkałych przez ponad cztery tysiące osób. W niektórych miejscach woda sięgała wysokości dwóch metrów. Wielu z mieszkańców w przeciągu kilku chwil utraciło praktycznie cały dorobek życia.

W pierwszej kolejności przystąpiono do udzielenia jaślanom pokrzywdzonym na skutek gwałtownych nawałnic pomocy materialnej i finansowej.

Pomoc dla mieszkańców została uruchomiona już od pierwszych dni. W ramach ośrodka pomocy społecznej wypłacane są odszkodowania. Natomiast w najbliższych dniach będziemy przystępować do odbudowy infrastruktury. To, co było najbardziej konieczne, czyli dojazdy do posesji, wykonaliśmy na samym początku. Tak samo staraliśmy się udrożnić rowy, wykonać przepusty, gdyż cały czas ten rok sprzyja pogodzie burzowej. Z obawy, aby znów nie dochodziło do zalania, skupiliśmy się przede wszystkim na tym. – przekazał samorządowiec.

Ryszard Pabian zaznaczył, że sporym wyzwaniem jest również utylizacja odpadów pochodzących z terenów popowodziowych:

Praktycznie od kilku dni non stop wywozimy to, co mieszkańcy wystawiają z zalanych piwnic, mieszkań, garaży, bo tego są ogromne ilości. Mierzyliśmy się też z tym w 2010 roku. Wtedy było to kilka tysięcy ton odpadów. Teraz pewnie będzie mniej, ale to też ogromne wyzwanie dla nas, bo wszystkie te odpady trzeba wywieźć.

Władze Jasła przekazały zarządowi województwa i radnym sejmiku mazowieckiego serdeczne podziękowania za gest wsparcia.

To przede wszystkim wyraz chęci pomocy, który powoduje ogromne wzruszenie. W sumie z Jasła do Warszawy jest daleko dlatego tym bardziej z wielką radością przyjęliśmy informację o tym, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął taką decyzję, aby wesprzeć nasze miasto. Każde pieniądze są potrzebne i każde zostaną dobrze wykorzystane. Po to, aby odbudować to, co w mieście zostało zniszczone. – powiedział burmistrz.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, podsumował: – Mazowsze też bywa dotknięte różnego rodzaju kataklizmami. My też mieliśmy w 2010 roku bardzo poważną powódź. Ale też nasze gminy dotykają czasami zjawiska pogodowe i wiemy co to znaczy. Także życzymy Wam, żebyście z sukcesem to odbudowali.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE