Informacje

Wybory 2020: Trzaskowski zachowa „500+” i inne programy społeczne

Posłanki Krystyna Skowrońska oraz Joanna Frydrych wraz z sympatykami Platformy Obywatelskiej zachęcały w południe mieszkańców Jasła do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Przedstawicielki naszego regionu w polskim parlamencie zaprezentowały główne postulaty zawarte w programie Rafała Trzaskowskiego. Najważniejsze tezy kandydata opozycji demokratycznej skupiają się wokół ochrony zdrowia, polityki socjalnej i edukacji.

Posłanki pojawiły się dzisiaj w południe na płycie jasielskiego Rynku, gdzie rozdawały mieszkańcom miasta i najbliższej okolicy materiały wyborcze kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej jednak wzięły udział w krótkim spotkaniu prasowym z przedstawicielami lokalnych środków masowego przekazu, aby za ich pośrednictwem przekazać najważniejszą ofertę programową kandydata opozycji demokratycznej dla wszystkich Polek i Polaków.

Na wstępie posłanka Joanna Frydrych złożyła podziękowania dla lokalnej społeczności za wysoką aktywność w pierwszej turze wyborów w dniu 28 czerwca.

Przede wszystkim chciałam podziękować tym, którzy oddali głos na Rafała Trzaskowskiego. Zachęcam wszystkich wyborców całej opozycji demokratycznej również do wzięcia udziału w wyborach 12 lipca i oddania głosu na jedynego kandydata opozycji demokratycznej Rafała Trzaskowskiego. – powiedziała.

Parlamentarzystka Platformy Obywatelskiej przedstawiła główne punkty z obszernego programu Rafała Trzaskowskiego. Skupiają się one wokół ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej, opieki senioralnej, tworzeniu nowych miejsc pracy czy ochrony środowiska naturalnego.

Jak podkreśliła, „w tym programie zostały zdiagnozowane problemy wszystkich Polaków i zostały zaprezentowane rozwiązania tych problemów”.

Joanna Frydrych zaznaczyła, że Rafał Trzaskowski jest „najlepszym kandydatem i będzie wspaniałym Prezydentem. W centrum jego programu znajduje się człowiek, jego otoczenie oraz państwo i wspólnota”.

Rolą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest łączenie, a nie dzielenie Polaków. Dzisiaj ważne jest budowanie jedności, wzajemnego szacunku i eliminowanie wszelkich podziałów, barier, bo Polska jest nasza wspólna. Niezależnie od tego czy ktoś ma poglądy skrajnie prawicowe, czy skrajnie lewicowe. Wszyscy jesteśmy Polakami i chcemy mieć jednego, godnego reprezentanta, silnego Prezydenta i wspólną Polskę. – powiedziała.

Podczas swojego wystąpienia posłanka podała kilka konkretnych spraw jakimi w czasie swojej prezydentury zajmie się Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim mają wzrosnąć nakłady na funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia. Kandydat PO proponuje wzrost wydatków do 6% produktu krajowego brutto.

Jest propozycja, aby już w 2021 roku nakłady na służbę zdrowia wynosiły 6% produktu krajowego brutto (PKB). Jak to się odbywa na jednego pacjenta? Dzisiaj na jednego pacjenta „idzie” 2 757 złotych, a ma to wzrosnąć do 3 676 złotych. – podaje Frydrych.

Zapowiedziała ona również specjalny fundusz dla małych miast i miasteczek, m.in. takich jak Jasło. – Jak rozmawiamy z mieszkańcami Jasła i okolic to ludzie narzekają, że nie ma miejsc pracy, młodzież wyjeżdża poza miasto i już do niego nie wraca. Tutaj Rafał Trzaskowski proponuje utworzenie specjalnego funduszu, który będzie skierowany do małych miejscowości i miast, a jego celem będzie rozpędzenie gospodarki dla powstania nowych miejsc pracy. Tu przewidziana jest dotacja do 30 milionów złotych na miasto. – informuje.

Joanna Frydrych powiedziała, że każda polska rodzina będzie mogła liczyć na 10 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na ekomodernizację, czyli remont lub modernizację swoich domów. Kwota ta pozwoli m.in. wymienić okna czy dokonać termomodernizację obiektu.

W programie kandydata Platformy Obywatelskiej na Prezydenta RP pojawiają się również:

  • odbudowa prestiżu, znaczenia szkoły i jej pracowników, wyższe płace dla nauczycieli, wsparcie dla najwybitniejszych uczniów (50 tysięcy stypendiów po 1000 złotych miesięcznie dla najbardziej uzdolnionej młodzieży);
  • zapewnienie kobietom równej płacy za pracę tej samej wartości jak mężczyźni;
  • mieszkanie dla młodych (pokrycie przez państwo wkładu własnego do kredytu);
  • zwiększona liczba miejsc w żłobkach samorządowych, bezpłatna opieka żłobkowa i przedszkolna (na wzór stolicy Polski);
  • wsparcie dla rodziców z niepełnosprawnością;
  • opieka senioralna (mieszkania chronione).

Co ważne, Joanna Frydrych zadeklarowała dzisiaj, że zostaną utrzymane sztandarowe programy socjalne wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, jak „500+” czy trzynasta emerytura.

Poseł Krystyna Skowrońska określiła program wyborczy Rafała Trzaskowskiego jako „rzetelny”. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na ofertę dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od poglądów politycznych.

Nie chcemy, żeby ktoś mówił, że Rafał Trzaskowski dzieli Polskę na Polskę „A” i Polskę „B”, że my jesteśmy tą gorszą Polską. My jesteśmy taką samą Polską. – podkreśliła.

Zdaniem parlamentarzystki, obecna głowa państwa nie wywiązała się z wielu politycznych obietnic stawianych przed pięcioma laty Polkom i Polakom.

Jak mówi kandydat Rafał Trzaskowski, kwota wolna od podatku wyniesie 8 tysięcy złotych. Przez pięć lat nie zrealizował tego Andrzej Duda. Wskazywano, że będzie pomoc dla frankowiczów. Przez pięć lat nie ma niczego dla frankowiczów. A zatem ci, którzy zaciągali kredyty, mają niezrealizowaną obiecankę. My będziemy to realizować. Wskazujemy również rzeczy niezwykle istotne, jak wsparcie dla samorządów – inwestycje lokalne tzw. „za rogiem”. Ważne jest, żeby samorządom nie dodawać obowiązków, ale stwarzać samorządom dobre warunki do funkcjonowania, bo to dla każdego z nas jest niezwykle ważne. Zależy nam na naszym zdrowiu. Nasze zdrowie to również pieniądze. Pani poseł powiedziała o kwocie, ale to również niezadłużone szpitale, które mogą leczyć, a z drugiej strony to godne płace dla pracowników ochrony zdrowia. Te 6%, które jest zagwarantowane w programie Rafała Trzaskowskiego, to większe pieniądze. Dzisiaj mamy 4,5% więc proszę sobie porównać tę skalę. My proponujemy 6% bieżącego PKB, a nie tego sprzed dwóch lat, kiedy oszukiwano nas Polaków mówiąc, że będą to pieniądze dla ochrony zdrowia. – powiedziała.

Skowrońska dodała również, że „chcemy żyć w przyjaznej, dobrej, demokratycznej, niepodzielonej Polsce” i z taką ofertą do wszystkich mieszkańców naszego kraju występuje w tegorocznych wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski.

W konferencji prasowej uczestniczył również Antoni Pikul, wieloletni zastępca burmistrza miasta Jasła, obecnie radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Mówił on o planowanym „zamachu” na samorządność jaki szykuje obecnie rządząca formacja polityczna.

Chciałem zwrócić uwagę jak dużą wagę w swoim programie Rafał Trzaskowski kładzie na samorządność. Przede wszystkim zapewnia stabilną rolę państwa wobec samorządu i daje pewną gwarancję, co ma się zupełnie inaczej niż to co szykuje nam aktualna władza. W Sejmie od paru lat jest projekt zmiany ustawy o samorządzie terytorialnym. Samorządy jako część państwa zostają natomiast zupełnie zmienia się ich kompetencje. Przede wszystkim mieszkańcy, którzy są członkami tych „małych Ojczyzn”, czyli samorządów, nie będą już mogli wybierać wójta, burmistrza czy prezydenta. Tych będzie mianował pan Kaczyński poprzez swoich wojewodów. Według projektu tej ustawy kończy się samorządność samorządu terytorialnego. – powiedział.

Pikul podkreślił, że przed trzydziestoma laty tworzył na Podkarpaciu podwaliny samorządności. – 30 lat temu byłem jednym z organizatorów, którzy tworzyli samorząd terytorialny na Podkarpaciu. Pracowałem w tym samorządzie na stanowisku wykonawczym, bo przez osiem lat byłem zastępcą burmistrza tego miasta, jak również jako radny I kadencji samorządu. Aktualnie jestem radnym wojewódzkim. Bardzo doceniam to, co jest obiecane w programie Rafała Trzaskowskiego samorządom. Przede wszystkim stabilność i to, że samorządy będą rzeczywiście stanowiły te „małe Ojczyzny”, gdzie tu na miejscu mamy wpływ na decyzje lokalne. Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że jeżeli Prezydentem na zasadzie reelekcji zostanie Andrzej Duda to ta ustawa znajdzie się w Sejmie i rzecz jasna pan Prezydent ją podpisze. To będzie koniec dla samorządów. To, co jest teraz, już się nie wróci. Dlatego apeluję, abyście państwo pamiętali o tym, że obudzimy się w innej Polsce samorządowej jeżeli wygra Andrzej Duda.

Posłanka Skowrońska zauważyła, że samorządy mają coraz więcej obowiązków, co z kolei nie idzie w parze ze środkami płynącymi z budżetu państwa na ich realizację.

Mówimy o dużym problemie, który dotyka samorząd. Ja chcę powiedzieć, że zadłużone szpitale i obowiązek zapłaty tego zadłużenia spada na samorząd. Pojawiają się dodatkowe obciążenia dla samorządów w zakresie oświaty. Nasze stanowisko to głos za tym, aby samorząd był wyposażony w dobre środki, aby można było rozwiązywać problemy lokalnych środowisk. Rozumiemy, że każdy ma prawo popierać swojego kandydata. My mówimy, że nasz kandydat ma dobry program, a Andrzej Duda przedłużył przed pięciu laty program, z którego nie zrealizował bardzo wielu rzeczy. I to jest rzecz dotycząca wiarygodności kandydata. My popieramy Rafała Trzaskowskiego, ma świetny program, który mówi, że nie będziemy dzielić Polaków. Mówi on o szansach dla młodych. My musimy tworzyć warunki dla tych, którzy będą w przyszłości dbali o nasze interesy. Chcemy dać młodym ludziom szanse na start, aby mieli świetną edukację, mieszkanie. – stwierdziła.

Kampanię Rafała Trzaskowskiego wsparł również swoim autorytetem Bogdan Ziemba, emerytowany zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, obecnie występujący w roli lokalnego radnego.

Mówił on o specjalnym dodatku finansowym do emerytur dla strażaków służących w ochotniczej straży pożarnej co najmniej dziesięć lat.

Przez trzydzieści trzy lata brałem udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych: pożarach, wypadkach drogowych, powodziach. Z każdą akcją rósł we mnie szacunek dla pracy strażaków-ochotników. Od kilku dni słyszymy w mieście wzmożone sygnały wozów bojowych. Gro z nich pochodzi z samochodów strażaków-ochotników. Wszyscy oczywiście bijemy im brawo, doceniamy ich pracę. Ale myślę, że nadszedł najwyższy czas, aby oni zostali docenieni finansowo. W swoim programie Rafał Trzaskowski przygotował projekt, w którym strażak, który wykaże się dziesięcioletnim stażem służby, dostanie 5% dodatku do emerytury. Jest to bardzo fajny pomysł i będę go wspierał. Polski strażak-ochotnik naprawdę zasługuje na coś, co jest najlepsze. – powiedział Bogdan Ziemba.

Po spotkaniu z dziennikarzami działacze Platformy Obywatelskiej zachęcali mieszkańców Jasła do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich.

POSŁUCHAJ:

 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE