Informacje

Podsumowanie akcji „Pomoc powodzianom z Miasta Jasła”

Przez cały lipiec Miasto Jasło i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przy udziale jasielskich parafii wspólnie organizowało akcję pomocy dla poszkodowanych mieszkańców Jasła przez nawałnice. Darczyńcy mogli przekazywać swoje wsparcie zarówno w postaci rzeczowej, jak i finansowej.

Przez cały czas do jasielskiego MOPS-u wpływały dary rzeczowe dla poszkodowanych jaślan, rzeczy te były na bieżąco przekazywane, a potrzebujące rodziny objęte wsparciem również w formie wolontariatu. W sumie ze zbiórki darów rzeczowych przygotowano 74 paczki. Poza tym zgodnie ze zgłoszonym przez przewodniczących osiedli zapotrzebowaniem przygotowano dodatkowo 407 paczek zawierających artykuły chemiczne.

Na konto akcji wpłynęło łącznie 4 667 zł, a z przeprowadzonej w niedzielę, 19 lipca zbiórki pod jasielskimi kościołami, zebrano 13 864,93 złotych. Łącznie kwota wsparcia dla poszkodowanych wyniosła 18 531,93 zł. Teraz z zebranych środków zostaną zakupione artykuły gospodarstwa domowego dla osób, które nadal potrzebują takiej pomocy, a zostały wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Warto zaznaczyć, że MOPS w Jaśle do tej pory wydał 435 decyzji na kwotę 1,5 mln zł (na pomoc do 6000 zł) oraz 87 decyzji na kwotę blisko 1,6 mln zł przeznaczonych na remont budynków mieszkalnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy dla poszkodowanych mieszkańców Jasła przez nawałnice. Razem możemy więcej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE