Informacje

Przysieki: sześćdziesiąt lat czekali na salę gimnastyczną

Budynek Szkoły Podstawowej w Przysiekach został oddany do użytku końcem lat 60-tych ubiegłego stulecia. Tyle lat miejscowa społeczność musiała czekać na powstanie przy niej pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki temu, że gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa. To duża pomoc dla samorządu, który lada dzień zamierza uruchomić postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę robót.

Przy Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach zostanie wybudowana nowoczesna sala gimnastyczna. To długo oczekiwana przez miejscową społeczność inwestycja, która będzie współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Gmina Skołyszyn pozyskała na ten cel dotację w wysokości prawie półtora miliona złotych. Roboty potrwają do końca października przyszłego roku.

Szacowana wartość zadania opiewa na kwotę 3,8 miliona złotych. Lokalne władze liczą jednak na pozytywne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, które jasno określi ostateczny kształt finansowy przedsięwzięcia.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Przysiekach | wizualizacja: © facebook.com / Bogusław Kręcisz
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Przysiekach | wizualizacja: © facebook.com / Bogusław Kręcisz

Podczas dzisiejszych obrad Rady Gminy Skołyszyn wójt Bogusław Kręcisz zaznaczył, że koniecznym będzie zaciągnięcie kredytu komercyjnego na pokrycie przez samorząd wkładu własnego. Jednocześnie zwrócił się do radnych o zgodną współpracę przy zaplanowanych działaniach.

To są kwoty wyjściowe wynikające z opracowanej dokumentacji kosztorysowej. Natomiast najważniejszą kwestią będzie to, co nam pokaże postępowanie przetargowe, czyli jaka będzie finalnie oferta złożona przez firmę czy przedsiębiorstwo, które złoży najkorzystniejszą ofertę. I to tak naprawdę później zweryfikuje ostateczny koszt i kwoty, które będziemy później w trakcie tego czy następnego roku korygować jeśli chodzi o zaciągnięcie zobowiązań, czyli pożyczek i kredytów. Musimy sobie dzisiaj powiedzieć, że na wkład własny zaciągniemy kredyt. Oczywiście, wysokość tego kredytu będzie uzależniona od tego jaka będzie wartość po przetargowa inwestycji. – powiedział.

Poszukiwania wykonawcy robót budowlanych mogą rozpocząć się już w przyszłym tygodniu.

W zasadzie mamy już przygotowane wszystkie dokumenty, żeby w przyszłym tygodniu ogłosić postępowanie przetargowe. Zależało mi na tym, żeby jak najszybciej przygotować to postępowanie, żebyśmy uzyskali jak najkorzystniejszą ofertę. – zaznacza wójt B. Kręcisz.

Gospodarz gminy podkreśla, że budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Przysiekach była długo oczekiwana przez całą społeczność szkolną: młodzież, ich rodziców i nauczycieli. Obiekt będzie także chlubą dla mieszkańców całej okolicy.

Przyznaje również, że poprawa jakości kształcenia poprzez umożliwienie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w nowo powstałej bazie sportowej ma zahamować odpływ uczniów do placówek edukacyjnych w ościennych miejscowościach.

Szkoła w Przysiekach jest dużą szkołą jak na nasze warunki, w której już dzisiaj uczy się ponad stu uczniów. Myślę, że tych uczniów będzie jeszcze więcej kiedy stworzymy odpowiednią bazę. – podkreślił wójt. – Wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że Przysieki są taką miejscowością prorozwojową jeśli chodzi o liczbę urodzeń, która w tym sołectwie sukcesywnie się zwiększa. Otwierają się nowe tereny jeśli chodzi o budownictwo. Myślę, że poprawiając infrastrukturę sportową, rekreacyjną, bazę szkoły, podejmując również inne działania związane z zapewnieniem opieki świetlicowej dla dzieci będziemy w stanie kiedyś, w perspektywie kilku lat, zwiększyć atrakcyjność tej szkoły. Myślę, że tym samym zwiększy się liczba dzieci co wpłynie również na zwiększenie subwencji oświatowej na czym nam bardzo zależy. Zależy nam, by dzieci z naszych miejscowości nie uciekały do sąsiednich gmin tylko żeby rodzice zostawiali te dzieci w naszych szkołach. Jeżeli myślimy o tym, by te szkoły funkcjonowały to musimy w taki sposób zadziałać.

Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz powiedział, że inwestycja może liczyć na przychylność ze strony radnych: – Ten temat był oczekiwany przez społeczność Przysiek. Rozmowy prowadzone już od dłuższego czasu zaczynają się materializować. Myślę, że jesteśmy świadomi tego, że w związku z tym musimy poczynić jakieś zobowiązania kredytowe, żeby móc wykonać inwestycje, które są przed nami. Mam nadzieję, że wszystko będzie realizowane zgodnie z planem i będziemy w stanie w tym okresie dwuletnim zakończyć proces inwestycyjny, a mieszkańcy i dzieci będą mogli się cieszyć z nowego obiektu, który powinien im służyć na kolejne lata.

Reprezentujący społeczność Przysiek w Radzie Gminy Józef Kielar i Bogusław Ciołkosz dziękowali dzisiaj wszystkim zaangażowanym w sprawę budowy zaplecza sportowego dla młodzieży szkolnej.

Jest to dla naszej miejscowości wydarzenie historyczne. Nasza szkoła powstała w zasadzie w latach 50-tych i od tego czasu nie było większej rozbudowy. Oczywiście, były prace modernizacyjne, ale większej rozbudowy tej szkoły nie było. – mówił Bogusław Ciołkosz, radny gminy Skołyszyn. – Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować pracownikom gminy, panu wójtowi za przygotowanie wniosku, za dopilnowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz za przygotowanie postępowania przetargowego.

Przedmiotowa sala przy Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, składającym się z: sali sportowej o powierzchni 288 m kw. oraz pomieszczeń pomocniczych (szatni, magazynów, pomieszczeń technicznych, sanitariatów, natrysków, pokoju nauczycieli, dwóch sal lekcyjnych, siłowni, przejść komunikacyjnych, wyjść i wejść ewakuacyjnych). Pomiędzy obiektem, a istniejącym budynkiem szkoły powstanie łącznik z trzonem komunikacyjnym.

Termin wykonania robót wyznaczono na dzień 31 października 2021 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE