Informacje

Gmina Jasło wesprze pogorzelców z Nowej Białej

Budynek Urzędu Gminy Jasło | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Gmina Jasło, w geście solidarności z pogorzelcami z Nowej Białej w gminie Nowy Targ, przekaże wsparcie finansowe na wypłatę zasiłków celowych dla najbardziej poszkodowanych w zdarzeniu losowym rodzin. W ten symboliczny sposób urząd kierowany przez wójta Wojciecha Piękosia chce odwdzięczyć się za ubiegłoroczną pomoc ofiarowaną od wielu samorządów w odbudowie zniszczeń powstałych wskutek powodzi błyskawicznej, która dotknęła nasz region.

Wójt gminy Jasło wystąpił z inicjatywą przekazania pomocy finansowej dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym mieszkańców Nowej Białej w gminie Nowy Targ. W połowie czerwca br. na terenie miejscowości wybuchł duży pożar, który strawił kilkadziesiąt budynków mieszkalnych i gospodarczych. Skala zniszczeń jest ogromna, wiele osób w przeciągu kilku chwil zostało pozbawionych dachu nad głową.

Projektem uchwały w przedmiotowej sprawie radni zajęli się na wtorkowym (29 bm.) posiedzeniu. Występując z prośbą o przeznaczenie darowizny na realizację zadania publicznego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych głos zabrał wójt Wojciech Piękoś.

Przywołał on doświadczenia jasielskiej gminy z ubiegłego roku kiedy po przetoczeniu się przez nasz region powodzi błyskawicznej wsparcia potrzebnego do odbudowy zniszczeń i powrotu do normalności udzieliły liczne samorządy z całego kraju.

19 czerwca w gminie Nowy Targ spaliła się duża część wsi Nowa Biała i zostali poszkodowani mieszkańcy. Przypominamy sobie naszą gminę sprzed roku. Nie mieliśmy cienia wątpliwości, że powinniśmy zaproponować podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla tej miejscowości. To jest nasz obowiązek. – opisuje Wojciech Piękoś. – Trzeba odpłacać się za tą życzliwość, którą otrzymywaliśmy z wielu miejsc, również życzliwością w stosunku do innych.

Radni nie pozostali obojętni na ludzką krzywdę i jednomyślnie, dwunastoma głosami za, opowiedzieli się za podjęciem uchwały.

Samorząd gminny przekaże środki na wypłatę świadczeń pomocowych w symbolicznej wysokości trzydziestu tysięcy złotych.

Rok temu otrzymaliśmy sporo wyrazów solidarności od naszych kolegów samorządowców, które przełożyły się bezpośrednio na pomoc finansową. Dzisiaj tej pomocy finansowej od nas oczekuje gmina Nowy Targ. Nowa Biała została poszkodowana w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego – pożaru. Spłonęło kilkadziesiąt budynków, łącznie z budynkami mieszkalnymi. To jest ogromna tragedia. Uważam, że mamy moralny obowiązek pomocy. Nasza pomoc finansowa trafi bezpośrednio do mieszkańców. Ona będzie przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych. – powiedział Wojciech Piękoś.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE