Informacje

Miejska Rada Sportu powołana na nową kadencję

Ryszard Pabian, burmistrz Jasła już po raz czwarty powołał Miejską Radę Sportu. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie kultury fizycznej. Uczestnictwo w niej ma charakter społeczny, a kadencja wynosi cztery lata. Wcześniejsza Rada zakończyła swoje funkcjonowanie w czerwcu br.

| FOT. © Urząd Miasta w Jaśle

Skład nowo powołanej Rady reprezentuje 12 przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie Miasta Jasła, 2 działaczy sportowych oraz 2 przedstawicieli Urzędu Miasta w Jaśle.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie: strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu miasta w części dotyczącej kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, projektów uchwał Rady Miejskiej Jasła dot. warunków i trybu finansowania zadania własnego miasta z zakresu sportu, wniosków o przyznawanie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, a także inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej oraz propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

Miejska Rada Sportu w Jaśle:

 • Tadeusz Baniak – przedstawiciel Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło,
 • Damian Ciborowski – przedstawiciel Klubu Sportowego SPEED Jasło,
 • Przemysław Czarnecki – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło”,
 • Tomasz Janusz – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło,
 • Damian Kardaś – przedstawiciel Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego,
 • Tadeusz Krygowski – przedstawiciel Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate,
 • Jacek Książek – przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego Powiatu i Miasta Jasła,
 • Krzysztof Kudłacz – przedstawiciel Międzyosiedlowego Klubu Sportowego „Jasiołka, Hankówka-Brzyszczki”,
 • Łukasz Nigborowicz – przedstawiciel Jasielskiego Klubu Sportowego „Czarni 1910” Jasło,
 • Krzysztof Pec – przedstawiciel Osiedlowego Klubu Sportowego „SOBNIÓW” Jasło,
 • Beata Pienta – przedstawiciel Fundacji BEAR,
 • Artur Tomaszewski – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka” w Jaśle,
 • Marek Dyląg – działacz sportowy,
 • Dariusz Hap – działacz sportowy,
 • Patrycja Bimkiewicz – pracownik Urzędu Miasta w Jaśle,
 • Agnieszka Górniak – pracownik Urzędu Miasta w Jaśle.

Podczas posiedzenia członkowie nowo powołanej Rady wybrali spośród siebie władze. Przewodniczącym został Tadeusz Krygowski, zastępcą Damian Kardaś, a sekretarzem Agnieszka Górniak.

Akty powołania wręczyli Ryszard Pabian, burmistrz Jasła wraz z zastępczynią Elwirą Musiałowicz-Czech.

(UMJ)

Back to top button