Informacje

Szpital zwiększa bazę łóżek covidowych

Szpital Specjalistyczny w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w jasielskim szpitalu jest bardzo trudna – wynika z informacji przekazanej przez starostę Adama Pawlusia. Na mocy polecenia wydanego przez wojewodę podkarpackiego, podmiot leczniczy został zobowiązany do zwiększenia ilości miejsc dostępnych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Starosta jasielski przekazał radnym powiatowym informację na temat aktualnej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa oraz przygotowania Szpitala Specjalistycznego do udzielania świadczeń medycznych osobom z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, w czasie telekonferencji w dniu 23 listopada zwróciła się do nas o konieczności zwiększenia łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Szpital podjął taką decyzję. Z dniem dzisiejszym zostały zwiększone miejsca dla tych pacjentów. – poinformował samorządowiec.

Wojewoda podkarpacki wydała Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym 109 łóżek, w tym: 1 łóżko dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, 94 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 14 łóżko intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Decyzja obowiązuje od dnia 25 listopada br. do momentu odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak podano w sentencji uzasadnienia: „Za wydaniem niniejszego polecenia przemawia interes społeczny polegający na konieczności udzielania jak najszybszej pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia adekwatnych działań celem zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”.

W celu leczenia pacjentów covidowych zostały przekształcone następujące komórki organizacyjne: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW, Oddział Diabetologiczny, Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej, Oddział Geriatryczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Dermatologiczny, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Adam Pawluś przekazał za informacją przygotowaną przez kierownictwo jasielskiego szpitala, że na dzień dzisiejszy przebywa tam 99 pacjentów ze stwierdzonym COVID-19, w tym po jednym na Oddziale Pediatrii i na Oddziale Ginekologii. 20 wymaga intensywnej terapii z wykorzystaniem respiratora. 2 osoby są diagnozowane pod kątem ewentualnego zakażenia wirusem.

Liczba nowych zakażeń koronawirusem udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia w piątek 25 listopada 2021 roku wynosi 28 128, z czego 1229 w województwie podkarpackim, a w powiecie jasielskim 59.

Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Dlatego apelujemy o to, aby zachować wszelkie środki ostrożności, żeby przestrzegać zasad epidemiologicznych, żeby propagować szczepienia. Osoby niezaszczepione stanowią większość tych, którzy umierają. – powiedział starosta.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE