Informacje

Rozdanie nagród Burmistrza Miasta Jasła za wyniki w nauce

Dzisiejszego popołudnia młodzi mieszkańcy naszego miasta odebrali z rąk władz samorządowych nagrody za osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2021/2022. Najzdolniejszym uczniom jasielskich szkół podstawowych przyznano łącznie 129 wyróżnień.

Gala wręczenia nagród Burmistrza Miasta Jasła za osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2021/2022 miała miejsce w Jasielskim Domu Kultury. Sala widowiskowa została zapełniona przez uczniów, którzy przybyli na tę uroczystość wraz z rodzicami i opiekunami, nauczycielami oraz dyrektorami szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd miejski.

Gospodarzami wydarzenia byli włodarze Jasła – burmistrz Ryszard Pabian wraz ze swoimi zastępczyniami Elwirą Musiałowicz – Czech oraz Małgorzatą Adamską – Chmiel.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na mocy uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom przyznawane są w naszym mieście nagrody: za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia naukowe, za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia artystyczne. Mogą się o nią ubiegać uczniowie, którzy spełniają określone kryteria – to przede wszystkim wysoka średnia ocen na zakończenie danego roku szkolnego oraz nienaganne zachowanie.

Dzisiaj nagrodzonych zostało łącznie 129 młodych ludzi, z czego 116 za wyniki w nauce, zaś 12 za wybitne osiągnięcia naukowe. Tegoroczni laureaci są uczniami następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. bpa Ignacego Kraszewskiego, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stefana Jaracza, Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 5, Szkoły Podstawowej nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 oraz Zespołu Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza.

Najważniejsze wyróżnienie to nagroda im. Bartłomieja z Jasła. Jak przypomniano – jej patron był filozofem, teologiem, profesorem Uniwersytetów w Pradze i Krakowie, pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Jak głosi legenda pomagał biednym młodym ludziom zdobywać wykształcenie.

Specjalną statuetkę oraz gratyfikację finansową w wysokości dwóch tysięcy złotych otrzymał w tym roku Igor Sudyka, uczeń klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej. Średnia ocen jaką uzyskał na koniec roku szkolnego wyniosła 5,57. Ma ogromne osiągnięcia w dziedzinie matematyki, chemii i fizyki. Jest finalistą i laureatem wielu ogólnopolskich olimpiad, jak również konkursów przedmiotowych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Po wysłuchaniu długiej listy sukcesów młodego jaślanina włodarze miasta wręczyli mu statuetkę oraz złożyli gratulacje.

Następnie do wszystkich wyróżnionych za wspaniałe wyniki w nauce, ich rodziców, a także nauczycieli i dyrektorów szkół zwrócił się burmistrz Ryszard Pabian, który powiedział:

„To niezwykłe kiedy na jednej sali zgromadziło się tyle osób, które są zaprzeczeniem funkcjonującego od jakiegoś czasu zdania, że dzieci nie chcą się uczyć. To nie prawda jak widać. Nie tylko chcą, ale mają tak wspaniałe wyniki, że czujemy się zobowiązani uhonorować Waszą pracę. Uhonorować pracę Waszą, Waszych rodziców, Waszych nauczycieli. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, bo to niezwykłe. Poświęcacie czas na naukę, być może innym to przychodzi łatwiej, innym trudniej, ale naprawdę najważniejsze są te Wasze wyniki, które idą w świat. Wierzę, że to nie koniec Waszych możliwości, a dopiero początek. Zresztą, z niektórymi widzimy się już po raz trzeci na tej scenie, co tym bardziej przynosi mi ogromną radość. Niektórzy z Was, absolwenci ósmych klas, pójdziecie do liceów czy też innych szkół. Ale myślę, że w większości będą to licea. Życzę Wam również tak wspaniałych sukcesów jak w naszych szkołach podstawowych. Ogromne podziękowania dla nauczycieli i dyrektorów naszych placówek. To Wasza rola była, aby w tym trudnym okresie, który mieliśmy przez ostatnie dwa lata, właściwie kształcić naszą młodzież. To nie było łatwe zadanie. Tym bardziej cieszy mnie to, że nawet w tych trudnych czasach byli laureaci konkursów, a uczniowie osiągnęli tak wspaniałe wyniki”.

Korzystając z okazji, życzył wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji.

Podsumowania dzisiejszej gali dokonała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz – Czech.

„Dostarczyliście nam dokładnie 129 powodów w dniu dzisiejszym do radości i satysfakcji. Wierzę, że z tej sali to przede wszystkim Wy – młodzież, która uzyskała najwspanialsze wyniki edukacyjne w naszym mieście – wyjdziecie usatysfakcjonowani. I proszę, nigdy nie mówcie o tym, że coś Wam się udało. Nie, to Wam się nie udało. Wy po prostu włożyliście w to mnóstwo energii, zaangażowania i pasji, żeby osiągnąć te wyniki. Pielęgnujcie je w sobie. Tą radość, którą mam nadzieję dzisiaj ze sobą zabierzecie po to, aby kontynuować je w kolejnych latach”. – powiedziała.

Dla podniesienia atrakcyjności wydarzenia przygotowano program artystyczny, podczas którego wystąpili tancerze ze Studia Tańca AT Dance Tomasza Berkowicza.

Na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży przeznaczono z budżetu miasta kwotę w łącznej wysokości 107 937 złotych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.