Na drogach

Remont wiaduktu na ulicy 3 maja – będą utrudnienia w ruchu

W związku z remontem wiaduktu nad linią kolejową w m. Jasło (ul. 3 Maja), od poniedziałku 8 sierpnia br., odcinek DK28 od skrzyżowania ulic 3 Maja i Metzegera do skrzyżowania z ulicą Kolejową zostanie zamknięty dla ruchu. Wyznaczony zostanie objazd.

Trasa objazdu i zmieniona organizacja ruchu

Celem jak najszybszej i bezpiecznej realizacji remontu wiaduktu nad linią kolejową niezelektryfikowaną, na czas prowadzenia robót, odcinek drogi krajowej nr 28 od skrzyżowania ulic 3 Maja i Metzegera do skrzyżowania z ulicą Kolejową zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Pojazdy kierowane będą na objazd wytyczony drogą wojewódzką nr 992 (ul. Wojska Polskiego) oraz drogą powiatową nr 2512R.

Wyjątkiem będą autobusy, pojazdy służb ratunkowych, policji, straży miejskiej i taksówek, a od strony południowej również pojazdy dojeżdżające do posesji zlokalizowanych przy ul. 3 Maja nr 44-62. Ruch pojazdów uprawnionych do poruszania się zamkniętym odcinkiem będzie odbywać się wahadłowo na jezdni zawężonej do jednego pasa ruchu i sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Zostanie też oddzielony od miejsca robót za pomocą betonowych barier ochronnych i tablic kierujących. Na zwężonym odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Na początku i końcu zwężonego odcinka zostaną umieszczone odpowiednio tablice prowadzące i tablice kierujące a także bariery drogowe. Piesi poruszający się chodnikiem, który w danym etapie zostanie odcinkowo zamknięty, zostaną przekierowani na chodnik znajdujący się po drugiej stronie drogi. Kierujący pojazdami będą informowani o prowadzonych pracach za pomocą oznakowania pionowego.

Ponadto, na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Metzegera zostanie wprowadzone „łamane” pierwszeństwo przejazdu, a sygnalizacja będzie funkcjonowała w trybie awaryjnym, tj. pulsującego sygnału żółtego.

Zakres inwestycji

Remont wiaduktu obejmuje swoim zakresem m.in. wymianę płyty ustroju nośnego obiektu, wykonanie płyt przejściowych, ułożenie nowej nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach oraz wymianę istniejących barier ochronnych. Prace potrwają do końca października br. Ich wykonawcą jest Primost Południe. Wartość robót to 2,3 mln zł.

Kierowców prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na obowiązujące oznakowanie.

(GDDKiA O. Rzeszów)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.