Meteo

Ostrzeżenie o oblodzeniu w dniu 17.11.2022 r.

Stopień zagrożenia: 1

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że dnia 17.11.2022 r. od godz. 01:00 do godz. 09:00 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około – 1°C, temperatura minimalna przy gruncie około – 2°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do końca tygodnia.

Prawdopodobieństwo: 75%

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Likwidację śliskości ciągów komunikacyjnych, chodników.
2. Posypywanie piaskiem podejść do budynków, chodników oraz ciągów pieszych.
3. Dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

STARSZY INSPEKTOR Agnieszka Kowalczyk
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE