Sport | rekreacja | turystyka

KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają na kulig w Regietowie

W ostatnią sobotę tegorocznego karnawału (18 lutego br.) Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jasło zapraszają do Regietowa (woj. Małopolskie, pow. gorlicki, gm. Uście Gorlickie) na kulig w staropolskim stylu. Liczba miejsc ograniczona.

Grupa pod przewodnictwem Tadeusza Wójcika pojedzie do doliny położonej w sercu Beskidu Niskiego, historycznej krainy Łemków i Pogórzan, u podnóża Rotundy (771 m n.p.m.), z widokiem na szczyt Jaworzyny Konieczniańskiej (881 m n.p.m.) i Kozie Żebro (847 m n.p.m.).

Tam, w śnieżnej scenerii zacisznej, śródleśnej doliny punktualnie w południe kilka zaprzęgów konnych z saniami wyruszy na godzinną przejażdżkę. Po kuligu turyści zostaną zaproszeni na dwugodzinną biesiadę w Karczmie Huculanka. Wśród atrakcji będzie pieczenie kiełbasek.

***

Termin wycieczki: 18 lutego br. (sobota); wyjazd sprzed JDK godz.10.00; powrót około godz. 20.00.
Koszt wyjazdu: 155 zł (członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny i Honorowi Dawcy Krwi 145 zł).
Wpłaty przyjmuje Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (od poniedziałku do piątku, w godz.: godz. 9.00 – 17.00).
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Uwaga: uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do posiadania ubioru turystycznego odpowiedniego na zmienne warunki atmosferyczne.
Liczba miejsc ograniczona!
Dodatkowe informacje w JDK: tel. 514 284 625.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE