Na drogach

Zakończenie inwestycji przebudowy DW 993 między Wolą Cieklińską, a Pielgrzymką

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakończyła się przebudowa ostatniego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 na terenie powiatu jasielskiego. To ponad 3,5 kilometra trasy od granicy z województwem podkarpackim w kierunku Nowego Żmigrodu. Dzisiaj, w obecności władz samorządowych i administracji publicznej, dokonano podsumowania efektów realizacji prac.

Przebudowana została droga wojewódzka nr 993 na odcinku trzech i pół kilometra, od miejscowości Wola Cieklińska do miejscowości Pielgrzymka. To ostatni fragment trasy znajdującej się w granicach powiatu jasielskiego, który wymagał pilnego remontu z uwagi na swój stan techniczny.

Proces inwestycyjny związany z dostosowaniem drogi wojewódzkiej nr 993 do normatywnych warunków rozpoczęto kilka lat wstecz.

Na dzisiejszej uroczystości związanej z podsumowaniem przeprowadzonych prac, która odbyła się w Woli Cieklińskiej, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch podziękował wszystkim osobom, które poświęcają wiele czasu i energii po to, aby infrastruktura drogowa w południowo-zachodnim rejonie województwa się poprawiała.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ja się cieszę, bo w ciągu ostatniego półtora roku oddaliśmy kilka wyremontowanych odcinków na drogach wojewódzkich nr 992 i 993. Ta droga jest już w większości przebudowana. Zostało nam niewiele odcinków, które chcemy zrealizować. Do Interregu składamy kolejne dwa wnioski w powiecie jasielskim. Będzie zarówno przebudowane skrzyżowanie w Nowym Żmigrodzie, jak również odcinek drogi Kąty-Krempna. Jeżeli te dwa zadania zrealizujemy to będzie można powiedzieć, że mamy jeden wzorcowy powiat na terenie województwa podkarpackiego, gdzie wszystkie drogi zostały zmodernizowane. Do tego będziemy oczywiście dążyć na terenie całego województwa. Tych dróg wojewódzkich mamy 1,8 tysiąca kilometrów. Chcę też powiedzieć, że będziemy się mocno przygotowywali, bo decyzję już dawno zapadły, do budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu. Trzeba oczywiście rozpocząć od decyzji środowiskowych, od tych wszystkich decyzji, które muszą poprzedzić tą budowę, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to robić. W tej chwili będziemy składać się na dokumentację, bo od tych przygotowań musimy zacząć. – powiedział.

Uwagę na konsekwentne działania administracji samorządowej położone w rozwój infrastruktury drogowej w naszym regionie zwrócił również Wojciech Zając, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzisiaj możemy stanąć przed państwem z podniesioną głową, bo rzeczywiście widzimy efekty tej naszej pracy. Warto tutaj zwrócić uwagę na doskonałą współpracę samorządu wojewódzkiego z samorządami lokalnymi – tak z samorządem powiatowym, jak i samorządami gminnymi. Te potrzeby są sygnalizowane. My, jako samorząd województwa, staramy się je konsekwentnie realizować. Dzisiaj wszystkie odcinki na drogach wojewódzkich w powiecie jasielskim są w dobrym standardzie, co w istotny sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Po ocenie projektu w programie Interreg Polska-Słowacja, całość dróg wojewódzkich w powiecie jasielskim będzie na miarę XXI wieku. Bardzo się z tego powodu cieszę. Takie były postulaty lokalnej społeczności. My dzisiaj możemy się tym pochwalić. – powiedział Wojciech Zając.

Starosta Adam Pawluś zaznaczył, że jest to bardzo ważny odcinek drogi wojewódzkiej w powiecie jasielskim.

Podziękował też wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

To dobra wiadomość, że droga 993 – bardzo ważna droga – po czterdziestu latach została doprowadzona do takiego stanu, po którym mogą się poruszać pojazdy o nieograniczonej nośności. Za to, w imieniu mieszkańców powiatu jasielskiego oraz wszystkich użytkowników i gości, którzy będą przybywać do powiatu jasielskiego, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Zarządowi Województwa, Sejmikowi Województwa Podkarpackiego i pracownikom Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mieszkańcy gminy położonych przy tej drodze czekali na to bardzo długo i ten stan się poprawił. Wcześniej zostały wykonane obiekty mostowe więc zniknęły ograniczenia tonażowe. – mówił.

Obecny na spotkaniu wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek oświadczył, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów prac.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ten stan dróg na terenie naszego powiatu znacznie się poprawił. Mam nadzieję, że inwestycję będą dalej realizowane. Warto tutaj przypomnieć i podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten odcinek został ukończony. Wszystkim tym osobom dziękuję za wsparcie i podjęcie działań, dzięki którym ta droga mogła zostać przebudowana i żebyśmy się mogli cieszyć piękną trasą. – przekazał.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Z kolei europoseł Bogdan Rzońca w swoim wystąpieniu podkreślił, że: – Krwiobieg komunikacyjny jest absolutną podstawą funkcjonowania gospodarki. Dostępność komunikacyjna to pierwszy warunek rozwoju gospodarczego. To mamy i możemy powiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku.

Przebudowa drogi z Woli Cieklińskiej do Pielgrzymki kosztowała prawie 6,1 mln złotych. Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na usuwanie skutków popowodziowych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *