Informacje

Strażacy z powiatu jasielskiego otrzymają nowy sprzęt i umundurowanie

Blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych trafi do jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu jasielskiego. Dzisiaj nastąpiło podpisanie umów pomiędzy beneficjentami środków, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem starosty jasielskiego Adama Pawlusia, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adama Skiby, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Piotra Śmietany, zastępcy Komendanta Powiatowego bryg. Jana Szeląga, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP mł. bryg. Edwarda Gronka, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle Stanisława Święcha oraz prezesów, naczelników i skarbników jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu jasielskiego.

Podczas spotkania nastąpiło podpisanie umów o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

Adam Skiba, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poinformował, że program ma na celu sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia potrzebnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Dzisiaj podpisaliśmy 32 umowy w powiecie jasielskim na kwotę prawie 400 tysięcy złotych więc to jest spora kwota, która zasili naszych strażaków i pomoże im zakupić sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Program ten realizujemy wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już czwarty rok. W ramach tego programu na teren województwa spłynęło prawie 70 mln złotych. Jest to dość spora kwota, która wzmacnia potencjał tych jednostek. Jesteśmy bezpieczni, nasze województwo jest bezpieczniejsze właśnie dzięki temu sprzętowi, który zostaje zakupiony. Jeżeli strażacy są bezpieczni to i my jesteśmy bezpieczniejsi – tak to się przekłada. – komentuje.

Z terenu powiatu jasielskiego beneficjentami zostali: Ochotnicza Straż Pożarna w Niepli, Ochotnicza Straż Pożarna w Łubienku, Ochotnicza Straż Pożarna w Mrukowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Grabaninie, Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Polskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiekach, Ochotnicza Straż Pożarna w Samoklęskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Mytarzy, Ochotnicza Straż Pożarna w Sieklówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Czeluśnicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Sowinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Sądkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśle-Niegłowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Nienaszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Warzycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Myscowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Błażkowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce Osieckiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskach, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśle-Żółkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Harklowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Krempnej.

Dotacje wynoszą między 11, a 12,5 tysiąca złotych. Zakres rzeczowy zadania przewiduje zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka, sprzętu łączności, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – łącznie kilkadziesiąt pozycji.

Właściwie to sami strażacy pomogli nam stworzyć ten katalog jako, że oni wiedzą najlepiej co potrzebują. Jest to sprzęt łączności, sprzęt do prowadzenia bezpośredniej akcji, mundury, odzież ochronna, buty, pompy. Czyli te rzeczy, które są niezbędne dla każdej jednostki OSP. – wyjaśnia Adam Skiba.

Uzupełnia, że jeszcze w tym roku jest możliwe uruchomienie dodatkowych środków pomocowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków.

Jest taka możliwość. Wpłynęło pismo od pani wojewody, szefa parlamentarnego zespołu strażaków i komendanta wojewódzkiego, aby jeszcze przyjrzeć się tym zagadnieniom i jakieś środki skierować. Zarząd poważnie do tego podchodzi i być może uda się jeszcze jakąś kwotę wyasygnować, żeby wesprzeć jednostki OSP. W tym roku wpłynęło wyjątkowo dużo wniosków, bo ponad 950. Na tą chwilę rekomendowanych jest prawie 550. Więc tu mamy jeszcze duże zapotrzebowanie, o czym my doskonale wiemy i dlatego poważnie się temu przyglądamy. – dodał prezes WFOŚiGW w Rzeszowie.

Starosta jasielski Adam Pawluś wyraził nadzieję, że sprzęt, który zostanie zakupiony na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu jasielskiego.

Bardzo dziękuję za to, że w powiecie jasielskim ochotnicze straże pożarne otrzymają dofinansowanie. To jest duży zastrzyk finansowy. Mam nadzieję, że ten sprzęt nie będzie zalegał w magazynach tylko będzie służył do ćwiczeń i w razie potrzeby do akcji. Dziękuję Wam za to, że jesteście zawsze gotowi i niesiecie pomoc. – powiedział.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *