Informacje

Miasto Jasło będzie miało własny sztandar

| Sztandar Miasta Jasła – wizualizacja

Wszystkie formalności związane z ustanowieniem sztandaru miasta Jasła dobiegły końca wraz z upływem ósmej kadencji lokalnego samorządu. Stosowna uchwała została już podjęta i czeka teraz na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Nowy symbol będzie eksponowany głównie podczas ważnych uroczystości o charakterze państwowym i lokalnym.

Jasielscy radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie ustanowienia sztandaru miasta. Uchwała szczegółowo określa wygląd weksylium, precyzuje również zasady jego używania.

Mateusz Smyka, zastępca kierownika Wydziału Generator Nauki GEN Urzędu Miasta w Jaśle przekazał, że „nadanie miastu Jasłu sztandaru jest inicjatywą Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Miasta Jasła. Projekt sztandaru uzyskał w lutym br. pozytywną opinię ministra właściwego do spraw administracji publicznej”.

Z jednej strony (awers) umieszczono godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na rewersie, w centralnym punkcie, widnieje element herbu miasta – monogram królewski „JAR” wraz z koroną. Powyżej niego zamieszczono oficjalną nazwę jednostki samorządowej – „Miasto Jasło”, zaś w dolnej części płata datę „1365”, czyli rok nadania Jasłu praw miejskich.

Płaty sztandaru przymocowane są do drzewca, którego zwieńczenie stanowi ażurowy grot z wkomponowanym wewnątrz monogramem królewskim „JAR”.

Sztandar Miasta Jasła jest zewnętrznym znakiem symbolizującym Miasto Jasło jako jednostkę samorządu terytorialnego i używany jest w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek
– uchwała Rady Miejskiej Jasła

Nowy element reprezentacyjny naszego miasta będzie używany podczas wyjątkowych wydarzeń lokalnych, co szczegółowo sprecyzowano w regulaminie załączonym do uchwały, związanych z celebrowaniem doniosłych rocznic i świąt narodowych czy ważnych uroczystości państwowych i lokalnych. Sztandar będzie towarzyszył podczas składania ślubowania przez burmistrza miasta i radnych miejskich, sesji Rady Miejskiej Jasła o uroczystym charakterze oraz w trakcie nadawania tytułów honorowych.

Na co dzień miejscem przechowywania sztandaru będzie zamykana gablota umieszczona w reprezentacyjnym miejscu budynku Urzędu Miasta.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *