Grupa LOTOS

 • Trzcinica: niedziela na ludowo (zapowiedź)

  Gmina Jasło oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle zapraszają na jedną z ważniejszych imprez folklorystycznych w naszym rejonie: XVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat, który odbędzie się 10 lipca o godz. 14:00 na stadionie przy starym kościele w Trzcinicy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • VII edycja „Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM” przeszła do historii

  Zakończyła się siódma edycja „Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM”. Dzisiaj uczniowie szkół podstawowych biorących udział w tym przedsięwzięciu oraz ich opiekunowie usłyszeli słowa podziękowania od władz miasta za zaangażowanie. Autorzy wyróżnionych projektów odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Natomiast zwycięski zespół otrzymał symboliczny czek opiewający na kwotę 150 tysięcy złotych. Nagroda pozwoli na utworzenie w jednej ze szkół nowoczesnej pracowni dydaktyczno - edukacyjnej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Memoriał „Hubala” 2020 w Jaśle (zapowiedź)

  Prezentacja wyszkolenia kawaleryjskiego, konkurs władania szablą, wystawa plenerowa o udziale Jaślan w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 roku oraz widowisko historyczne „Rok 1920 - z Jasła do Firlejówki”. To główne atrakcje najbliższego Memoriału Kawaleryjskiego Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle. Impreza odbędzie się w niedzielę, 9 sierpnia br. na łąkach hubalowych oraz w Parku Miejskim.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nagrodzeni za rok swojej pracy badawczej

  Zakończyła się kolejna edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. W ciągu roku szkolnego uczestniczyło w niej 103 uczniów jasielskich szkół, którzy pod opieką 28 nauczycieli opracowali 32 małych projektów naukowo-badawczych. Projekt realizowany w ramach programu Jasło Miasto Wiedzy od samego początku wspiera Grupa LOTOS.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Konkurs wiedzy o Grupie LOTOS

  Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśle zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu wiedzy na temat Grupy LOTOS. Spółki, która włączyła się w realizację unikatowego w skali całego kraju projektu edukacyjnego pod nazwą „Jasielska liga naukowa z LOTOSEM”. W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło. Zdjęcia: terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR.

  CZYTAJ WIĘCEJ »