heraldyka

  • Gminy Osiek Jasielski i Brzyska starają się o nadanie im herbów

    Samorządy Osieka Jasielskiego i Brzysk opracowały projekty symboliki gmin: herbu, flagi, baneru oraz pieczęci urzędowych. Szeroko konsultowane z mieszkańcami dokumentacje zawierające wzory graficzne oraz ich historyczne uzasadnienie trafiły już do Komisji Heraldycznej w Warszawie. Tylko jej pozytywna opinia jest koniecznym warunkiem do przyjęcia przez rady gminy w formie stosownych uchwał zaproponowanych symboli.

    CZYTAJ WIĘCEJ »