inspekcja sanitarna

  • 60-lecie jasielskiego Sanepidu

    Dokładnie przed sześćdziesięcioma laty powołano do życia Państwową Inspekcję Sanitarną. Na terenie powiatu jasielskiego jej ustawowe zadania realizuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w której na dzień dzisiejszy znajdują zatrudnienie 54 osoby. Przy miejscowym Sanepidzie funkcjonuje jedno z najprężniej działających w kraju laboratoriów. Wyniki badań przeprowadzonych tutaj są akceptowane aż w 65 krajach świata.

    CZYTAJ WIĘCEJ »