ławnik sądowy

 • Nabór na ławników na kadencję 2020 – 2023

  Do 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła kandydatów na ławników do: Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Okręgowego w Krośnie. Procedura wyboru ławników na kadencję 2020-2023 odbywa się zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2019.52 j.t./.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dodatkowy nabór ławników na kadencję 2016-2019

  W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie, zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2015.133 j.t./ zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór mający na celu uzupełnienie listy ławników sądowych w liczbie -3- do Sądu Okręgowego w Krośnie. Kandydatów na ławników można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła do dnia 4 kwietnia 2016 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nabór na ławników na kadencję 2016-2019

  Do 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła kandydatów na ławników do: Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Okręgowego w Krośnie oraz Sądu Okręgowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Procedura wyboru ławników na kadencję 2016-2019 odbywa się zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2015.133 j.t./.

  CZYTAJ WIĘCEJ »