PZMiUW

  • Rozpoczyna się budowa wału na rzece Ropie

    W piątek, 17 lutego br., oficjalnie rozpoczęto budowę lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich. Efekty projektu zapewnią ochronę życia i mienia 812 osób zamieszkałych na obszarze o powierzchni 280 ha, na którym znajduje się, m.in. 238 budynków mieszkalnych oraz 166 budynków gospodarczych i gospodarczo-przemysłowych. Realizacja inwestycji zakończy się 31 maja 2018 r.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • 360 metrów bezpieczeństwa

    Zrealizowano jedno z priorytetowych zadań przeciwpowodziowych na terenie miasta Jasła. To budowa kilkuset metrowego prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy.

    CZYTAJ WIĘCEJ »