reparacje wojenne

  • Krzywda, która nigdy nie została zrekompensowana

    W II Liceum Ogólnokształcącym im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego „Lisa” otwarto dzisiaj wystawę poświęconą wysiedleniu i zburzeniu Jasła w 1944 roku. To szczególna lekcja historii dla młodzieży jasielskich szkół ponadpodstawowych, co zaznaczył podczas swojego wystąpienia starosta powiatu Adam Pawluś. Spotkanie stało się również dobrą okazją do publicznej dyskusji o powojenne reparacje dla narodu polskiego za wyrządzone krzywdy.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Głos samorządów w sprawie reparacji wojennych dla Jasła i regionu

    W siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się konferencja prasowa dotycząca oświadczenia wydanego przez Radę Powiatu w Jaśle oraz Radę Gminy Jasło ws. reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie powiatu jasielskiego.

    CZYTAJ WIĘCEJ »