Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Jasielskiego

  • Sołtysi powiatu jasielskiego od piętnastu lat wspólnie na rzecz rozwoju polskiej wsi

    Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Jasielskiego świętuje jubileusz piętnastolecia istnienia. Powstała w 1998 roku z inicjatywy Stanisława Lawery z Tarnowca organizacja skupia dzisiaj przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin, bez których lokalny samorząd miałby z pewnością trudności w prawidłowym wykonywaniu bieżących zadań. Rolę sołtysa dostrzegają też przedstawiciele wyższego szczebla władzy, którzy uhonorowali ich dokonania i trud włożony w rozwój polskiej wsi.

    CZYTAJ WIĘCEJ »