wagary

  • Dzień wagarowicza pod nadzorem Policji

    Dzisiaj pierwszy dzień wiosny – wśród młodzieży określany potocznie „Dniem wagarowicza”. Zgodnie z uczniowską tradycją jest to okazja do ucieczki z lekcji. Niestety, dla wielu jest to też pretekst do popełniania czynów zabronionych m.in. sięgania po alkohol. Aby przeciwdziałać negatywnym i niezgodnym z prawem zachowaniom, jasielscy policjanci prowadzą działania prewencyjne.

    CZYTAJ WIĘCEJ »